گفتگوهای روزمره برای نوآموزان انگلیسی: آموزش فراگیر [با فایل صوتی]

تنویر، یک دانشجوی کم بینا از ابزار مخصوص برای بزرگ نمایی حروف روی یک صفحه بزرگ استفاده می کند. (وزارت امور خارجه/ دی ای پیترسون)

شش دانشجوی بین المللی با یکدیگر آشنا می شوند. وجه مشترک آنها این است که همه دانشجویان بین المللی هستند و برای یک ترم در ایالات متحده تحصیل می کنند. در طول این ترم، آنها تسلط بیشتری بر زبان انگلیسی پیدا می کنند و درباره فرهنگ ایالات متحده و رشته های تحصیلی شان مطالب بیشتری می آموزند. مجموعه جدید گفتگوهای روزمره این شش دانشجوی و تجربه هایشان را در طول ترم تحصیلی در یک دانشگاه آمریکایی پوشش خواهد داد.این گفتگوها برای سطح متوسط یا بالاتر آموزش انگلیسی مناسب هستند.

در این مکالمه، دو دانشجو (پیتر و آجای) درباره دانشجویان دچار معلولیت و مزایای فراگیری و تدریس برای همه دانشجویان با هر توانایی و محدودیت در یک کلاس درسی با یکدیگر صحبت می کنند.

آجای: It was great to meet your brother. I’m sorry he couldn’t stay longer.

پیتر: Yeah, me too. But Paul’s still in high school, and the school doesn’t like students to be absent for more than a couple of days.

آجای: This might sound ignorant, but does he go to a regular school?

پیتر: Yeah, of course. Just because my brother is blind doesn’t mean he needs to be in a different school than other students. Inclusive education has a lot of benefits.

آجای: Do you mind if I ask you some questions about it?

پیتر: Of course not! I’m used to questions about my brother. As you saw, he’s a regular teenager.

آجای: He is. And I think he takes after you.

پیتر: Well, we both take after our mom. So, what questions do you have?

آجای: I’m just wondering how inclusive education works. I mean, how does Paul manage in a classroom full of people who can see?

پیتر: Well, anytime there is an image or graph or something visual that the students need to see, the teacher explains in words what the image is.

آجای: And the other students don’t mind?

پیتر: Well, it doesn’t disrupt class, and some other students might benefit from the verbal explanation as well. Plus, as you know, every student learns in his or her own way. By having an inclusive classroom, the students are more understanding – of my brother, of other people with disabilities, and of themselves and the way they learn.

حالا بگذارید نگاه دوباره ای به اصطلاحات به کار رفته بیندازیم

disability : ناتوانی؛ معلولیت.

Absent: غایب. حضور نداشتن در یک مکان مانند کلاس یا محل کار.

To be ignorant : نادان بودن.

Blind : نابینا.

Inclusive education : آموزش فراگیر نظامی است که در آن دانش آموزان و دانشجویان با هر توانایی و محدودیتی که دارند و بدون توجه به سایر شرایط آنها در مدارس و دانشگاه ها پذیرفته می شوند و در کلاس های درسی در کنار هم به تحصیل می پردازند.

To take after : ارث بردن از (پدر یا مادر)؛ شبیه کسی بودن.

Visual : بصری؛ دیداری؛ وابسته به دید.

To disrupt : اختلال ایجاد کردن؛ مختل ساختن.

verbal explanation : توضیح شفاهی، لفظی.

می خواهید بیشتر انگلیسی یاد بگیرید؟ مطالب ما به شما کمک می کنند.

تارنمای انگلیسی آمریکایی منابع رایگان گوناگونی را برای آموزگاران و نوآموزان زبان انگلیسی ارائه می دهد. مطالب آموزشی برای زبان آموزان روزانه در صفحه فیسبوک انگلیسی آمریکایی ارائه داده می شوند.  گفتگوهای روزمره توسط هایدی هولند، کارمند ارشد برنامه های زبان انگلیسی در اداره امور آموزشی و فرهنگی وزارت امور خارجه تنظیم شده اند.