شش دانشجوی بین المللی با یکدیگر آشنا می شوند. وجه مشترک آنها این است که همه دانشجویان بین المللی هستند و برای یک ترم در ایالات متحده تحصیل می کنند. در طول این ترم، آنها تسلط بیشتری بر زبان انگلیسی پیدا می کنند و درباره فرهنگ ایالات متحده و رشته های تحصیلی شان مطالب بیشتری می آموزند. مجموعه جدید گفتگوهای روزمره این شش دانشجوی و تجربه هایشان را در طول ترم تحصیلی در یک دانشگاه آمریکایی پوشش خواهد داد.این گفتگوها برای سطح متوسط یا بالاتر آموزش انگلیسی مناسب هستند.

در این مکالمه، سه دانشجو (لوسیا، آجای و یانا) درباره رهبری، به ویژه رهبری زنان در سراسر جهان با یکدیگر صحبت می کنند.

لوسیا: Studying for this political science exam is driving me crazy!

یانا: Relax. Ajay and I were planning to take a study break, so we can help you study.

آجای: Yeah, of course. What do you need to know for the exam?

لوسیا: Well, at the moment, I’m learning that women leaders of countries are rare.

آجای: I mean, I knew there were fewer female leaders than men, but how rare?

لوسیا: Of all the elected heads of state in the world, less than 10 percent are women.

یانا: Less than 10 percent? That’s a terribly low percentage.

آجای: I don’t understand why more women aren’t elected. Women have excellent leadership qualities.

یانا: Yeah, we do! For example, I can definitely multitask. And when I’m working on an engineering project, I have to collaborate. Those are both qualities that leaders should have.

لوسیا: Absolutely. And you’ve seen me on the soccer field, so you know I’m strategic and decisive.

یانا: Also excellent qualities for leaders. And women also have grit. So many women have fought for what they believe in, even in the face of opposition.

آجای: You didn’t have to convince me. I think both of you would make fantastic leaders. Wait, aren’t both of you leaders of clubs on campus?

حالا بگذارید نگاه دوباره ای به اصطلاحات به کار رفته بیندازیم

driving me crazy : اصطلاحی به معنی اعصابم را خراب کرده، یا دیوانه ام کرده.

study break: خستگی گرفتن از درس خواندن.

head of state: رهبر دولت یک کشور.

An elected head of state: رهبر منتخب یک کشور.

To elect : انتخاب کردن از طریق رای گیری.

Leadership qualities: خصوصیت ها ، کیفیت های رهبری.

To multitask: پرداختن به چند کار در یک زمان.

To collaborate: همکاری کردن جهت دستیابی به یک هدف مشترک، انجام یک کار، یا به وجود آوردن چیزی.

Strategic : راهبرد مربوط به یک طرح برای به انجام رساندن یک کار یا دست یافتن به یک هدف.

To be decisive : قاطع بودن. با اعتماد و قاطعانه تصمیم به کاری گرفتن.

Grit : یک خصوصیت اخلاقی به معنی عزم و جرات داشتن.

in the face of opposition : اصطلاحی به معنی مواجهه با افراد یا گروهی از افراد که با شما رقابت یا مخالفت دارند، برای مثال در کسب و کار یا در یک مسابقه.

در اینجا، wait  مختصر   wait a minute/second/momentاست. سخنگو به یاد، به فکر چیزی افتاده است.

clubs: انجمن. در کالج ها و دانشگاه های آمریکا اغلب انجمن های متعددی وجود دارند که در آن گروهی از دانشجویان به فعالیت های گوناگون و مورد علاقه شان می پردازند.

می خواهید بیشتر انگلیسی یاد بگیرید؟ مطالب ما به شما کمک می کنند.

تارنمای انگلیسی آمریکایی منابع رایگان گوناگونی را برای آموزگاران و نوآموزان زبان انگلیسی ارائه می دهد. مطالب آموزشی برای زبان آموزان روزانه در صفحه فیسبوک انگلیسی آمریکایی ارائه داده می شوند.  گفتگوهای روزمره توسط هایدی هولند، کارمند ارشد برنامه های زبان انگلیسی در اداره امور آموزشی و فرهنگی وزارت امور خارجه تنظیم شده اند.