گفتگوهای روزمره برای نوآموزان انگلیسی: اهمیت آب آشامیدنی پاکیزه و سالم [با فایل صوتی]

Man taking a handful of pills

شش دانشجوی بین المللی با یکدیگر آشنا می شوند. وجه مشترک آنها این است که همه دانشجویان بین المللی هستند و برای یک ترم در ایالات متحده تحصیل می کنند. در طول این ترم، آنها تسلط بیشتری بر زبان انگلیسی پیدا می کنند و درباره فرهنگ ایالات متحده و رشته های تحصیلی شان مطالب بیشتری می آموزند. مجموعه جدید گفتگوهای روزمره این شش دانشجوی و تجربه هایشان را در طول ترم تحصیلی در یک دانشگاه آمریکایی پوشش خواهد داد.این گفتگوها برای سطح متوسط یا بالاتر آموزش انگلیسی مناسب هستند.

در این مکالمه، دو دانشجو (پیتر و آکین یی) درباره اهمیت آب آشامیدنی پاکیزه و سالم با یکدیگر صحبت

می کنند.

پیتر: Is that a straw?

آکین یی: Yes. Isn’t it great? This is a solution to water scarcity.

پیتر: You’re starting to sound a bit like Lee. Are you studying water scarcity in a class? And how is a straw the solution?

آکین یی: I’m studying the business model of one company that creates these filter straws. Believe it or not, this straw is a portable water purifier.

پیتر: Is there really a large need for a water purifier to be portable?

آکین یی: Definitely. We all know that clean and safe water is essential to healthy living. But lack of clean water can affect the education of many children in the world.

پیتر: Really? How?

آکین یی: Well, for example, students might get sick from drinking unsafe water and miss school.

پیتر: And if students can carry filter straws, then they can always drink safe water?

آکین یی: Exactly. The straws have iodine, charcoal and filters – these combine to reduce harmful particles and remove bacteria. And they last up to a year!

پیتر: Wow. That seems like a great solution for people without access to clean and safe drinking water.

حالا بگذارید نگاه دوباره ای به اصطلاحات به کار رفته بیندازیم

straw : نی نوشیدنی.

Water scarcity : کمبود آب؛ یا دسترسی کم به آب آشامیدنی پاکیزه و سالم.

business model: طرح، الگویی برای موفقیت یک کسب و کار، ازجمله اهداف و راه های تحقق بخشیدن به آن اهداف.

filter: فیلتر؛ صافی.

filter straw: نی نوشیدنی آب که دارای یک فیلتر است. این فیلتر باکتری ها (ارگانیسم های ذره بینی که موجب بیماری می شوند) و ذرات ناخواسته را از آب جدا می کند.

Portable: قابل حمل.

To purify: تصفیه کردن؛ پالایش کردن؛ خالص کردن.

water purifier: دستگاه تصفیه آب.

Essential: ضروری؛ بسیار مهم؛ کاملا مورد نیاز.

Iodine : ید؛ یک عنصر شیمیایی که در تصفیه آب به کار برده می شود، زیرا بسیاری از ارگانیسم های کوچک و مضر را از بین می برد.

Charcoal : زغال؛ شکلی از کربن ناخالص که در تصفیه آب به کار برده می شود، زیرا بسیاری از مواد مضر در آب را از بین می برد و طعم آب را بهتر می کند.

Bacteria  : باکتری؛ ارگانیسم های ذره بینی که اغلب موجب بیماری می شوند.

می خواهید بیشتر انگلیسی یاد بگیرید؟ مطالب ما به شما کمک می کنند.

تارنمای انگلیسی آمریکایی منابع رایگان گوناگونی را برای آموزگاران و نوآموزان زبان انگلیسی ارائه می دهد. مطالب آموزشی برای زبان آموزان روزانه در صفحه فیسبوک انگلیسی آمریکایی ارائه داده می شوند.  گفتگوهای روزمره توسط هایدی هولند، کارمند ارشد برنامه های زبان انگلیسی در اداره امور آموزشی و فرهنگی وزارت امور خارجه تنظیم شده اند.