آیا شما درحال فراگیری زبان انگلیسی هستید؟ گفتگوهای روزمره ما به شما برای تمرین کمک می کنند. بر روی پیوند صوتی کلیک کنید تا همزمان با خواندن متن تلفظ آن را توسط کسی که به زبان مادری صحبت می کند، بشنوید. اصطلاحات اصلی در پایان توضیح داده می شوند. مکالمه امروز در رابطه با نیروی خورشیدی است.

نیک: Happy belated birthday, Jim! Did you have a good birthday yesterday?

جیم: It was great. I spent the day with my family. My mom made a fantastic meal, and my brother gave me this cool solar phone charger. I’ve wanted one for months!

نیک: And that really uses solar power to charge your cellphone?

جیم: Yes! It’s amazing. I’ve been looking for ways to use less energy from dirty sources, and this is perfect. The sun is a renewable energy source, and it’s free!

نیک: You do love free stuff! But, seriously, if solar energy is so great, why aren’t more people using it?

جیم: I don’t know! Solar energy is great for us and for the environment. I love it!

حالا بگذارید نگاه دوباره ای به اصطلاحات به کار رفته بیندازیم

 Belated به این معنی است که رخدادی یا اتفاقی دیر واقع می شود. به عنوان مثال: دیروز تولد تو بود. من فراموش کردم. امروز من یادم آمد. من می گویم: “Happy belated birthday”

Solar power یا solar energy به انرژی ناشی از خورشید اطلاق می شود.

  Renewable energy به انرژی اطلاق می شود که بازیافت شده و مورد استفاده مجدد قرار می گیرد. این انرژی تجدیدپذیر است و بازتولید می شود. “Replenish” به معنی بازتولید است.

environment  دنیای طبیعی است که انسان ها، حیوانات و گیاهان در آن زندگی می کنند.

  تارنمای انگلیسی آمریکایی منابع رایگان گوناگونی را برای آموزگاران و نوآموزان زبان انگلیسی ارائه می دهد. مطالب آموزشی برای زبان آموزان روزانه در صفحه فیسبوک انگلیسی آمریکایی ارائه داده می شوند.

گفتگوهای روزمره توسط هایدی هولند، کارمند ارشد برنامه های زبان انگلیسی در اداره امور آموزشی و فرهنگی وزارت امور خارجه، تنظیم شده اند.