گفتگوهای روزمره برای نوآموزان انگلیسی: جوامع فرهنگی در ایالات متحده [با فایل صوتی]

(Thinkstock)

شش دانشجوی بین المللی با یکدیگر آشنا می شوند. وجه مشترک آنها این است که همه دانشجویان بین المللی هستند و برای یک ترم در ایالات متحده تحصیل می کنند. در طول این ترم، آنها تسلط بیشتری بر زبان انگلیسی پیدا می کنند و درباره فرهنگ ایالات متحده و رشته های تحصیلی شان مطالب بیشتری می آموزند. مجموعه جدید گفتگوهای روزمره این شش دانشجوی و تجربه هایشان را در طول ترم تحصیلی در یک دانشگاه آمریکایی پوشش خواهد داد.این گفتگوها برای سطح متوسط یا بالاتر آموزش انگلیسی مناسب هستند.

در این مکالمه، دانشجویان (لوسیا، آکین یی و آجای) درباره مهاجران گوناگونی که از سرزمین مادری خود به ایالات متحده آمده اند  و فرهنگ های مختلف در این کشور با یکدیگر گفتگو می کنند.

لوسیا: Hey, Ajay. Akinyi and I are going to an event about diasporas at the Campus Center tonight at 8. Do you want to come with us?

آجای: I was already planning to go, but let’s all go together. I have an assignment for one of my classes. I need to choose and write about a diaspora community in the U.S., and I think tonight’s event will give me good background information.

آکین یی: It definitely will. There are a lot of different diaspora communities in the U.S.

لوسیا: Yeah, we’ve been studying this in one of my classes. The U.S. has more global diaspora members than any other country in the world.

آکین یی: I knew it was a multicultural country, but I had no idea just how multicultural until I got here.

آجای: Well, which diaspora community do you think I should write about?

آکین یی: I think you should choose a diaspora community that is prominent in this city.

آجای: Yeah, I could interview people in the community and talk to them about their experiences here in the U.S. and even see how their experiences are different from ours as exchange students. I really want to know what the community is like.

لوسیا: You should talk with Kayla. She lives in our dorm. Her family is part of the Ethiopian diaspora, and they own a really popular restaurant downtown. We should all go there for dinner one night.

حالا بگذارید نگاه دوباره ای به اصطلاحات به کار رفته بیندازیم

diaspora/  A diaspora community: گروه بزرگی از افراد که میهن خود را ترک کرده و به کشور دیگری مهاجرت کرده اند. اغلب این مهاجرت یک انتخاب واقعی نیست و به دلایلی مانند جنگ، مسایل سیاسی، گرسنگی، و غیره در کشور زادگاه افراد ربط دارد.

Multicultural: چندفرهنگی؛ افرادی که دارای آیین و رسوم و اعتقادات گوناگون هستند.

To have no idea: اصطلاح غیررسمی و هم معنی با ندانستن.

برای مثال، “I have no idea where I’m going” یعنی “نمی دانم کجا می روم.”

 

prominent : خوب شناخته شده؛ مشهور؛ مهم.

 

What is something like: اصطلاحی است که برای پرس و جو درباره یک مکان، یک شی، رویداد، یک شخص به کار گرفته می شود. برای مثال:

 What is Florida like?  It’s hot and humid, but I like it.

What is Maria like? She’s thoughtful and friendly, and she’s an excellent student

Dorm : مخفف dormitory، خوابگاه دانشگاهی.  

Downtown: مرکز شهر.

می خواهید بیشتر انگلیسی یاد بگیرید؟ مطالب ما به شما کمک می کنند.

تارنمای انگلیسی آمریکایی منابع رایگان گوناگونی را برای آموزگاران و نوآموزان زبان انگلیسی ارائه می دهد. مطالب آموزشی برای زبان آموزان روزانه در صفحه فیسبوک انگلیسی آمریکایی ارائه داده می شوند.  گفتگوهای روزمره توسط هایدی هولند، کارمند ارشد برنامه های زبان انگلیسی در اداره امور آموزشی و فرهنگی وزارت امور خارجه تنظیم شده اند.