گفتگوهای روزمره برای نوآموزان انگلیسی: سنت های کریسمس [با فایل صوتی]

تقویمی با شمارش معکوس با یک هدیه برای هر روزی که تا کریسمس باقی مانده است. (Flickr/Crazy House Capers)

شش دانشجوی بین المللی با یکدیگر آشنا می شوند. وجه مشترک آنها این است که همه دانشجویان بین المللی هستند و برای یک ترم در ایالات متحده تحصیل می کنند. در طول این ترم، آنها تسلط بیشتری بر زبان انگلیسی پیدا می کنند و درباره فرهنگ ایالات متحده و رشته های تحصیلی شان مطالب بیشتری می آموزند. مجموعه جدید گفتگوهای روزمره این شش دانشجوی و تجربه هایشان را در طول ترم تحصیلی در یک دانشگاه آمریکایی پوشش خواهد داد.این گفتگوها برای سطح متوسط یا بالاتر آموزش انگلیسی مناسب هستند.

در این مکالمه، یک دانشجو (پیتر) درباره سنت های کریسمس با یک دانشجوی دیگر (لی) گفتگو می کنند.

پیتر: Lee, what are your plans for the winter break?

لی: Ajay and I were invited to Alan’s house for the break. How about you? You’re going to volunteer at a school, right?

پیتر: That’s right. But first I’m going to go home and spend Christmas with my family. It’s an important holiday for my family. We have lots of Christmas traditions.

لی: Interesting. Like what?

پیتر: Well, one of our traditions is

also a tradition for some families in the U.S. — the Advent calendar.

لی: What’s that?

پیتر: It’s like a large card, with a picture on it. There’s also a small opening with a door for each day in December, up until Christmas. And each day, you open one of the doors. The best part is that behind the door is a piece of chocolate.

لی: It’s a calendar with chocolate? That’s the best kind of calendar.

پیتر: Some of them only have pictures, but my family gets the ones with chocolate. Another tradition is the Christmas market. In the local squares, there’s a market that sells food, drinks and local crafts.

لی: That sounds great. I think there are some places in the U.S. that have Christmas markets too.

پیتر: One different tradition is that we open presents on Christmas Eve. In the U.S., people usually open presents on Christmas.

حالا بگذارید نگاه دوباره ای به اصطلاحات به کار رفته بیندازیم

winter break: تعطیلات بین دو ترم دانشگاهی که شامل تعطیلات زمستانی مانند روز سال نو می شود.

To volunteer: داوطلبانه خدمت کردن. انجام کاری بدون دریافت دستمزد یا درخواست.

Christmas/Christmas Day: کریسمس؛ روز کریسمس که در ٢۵ دسامبر جشن گرفته می شود. برخی از سنت های کریسمس عبارتند از تزیین درخت کریسمس، اهدا و دریافت هدیه، و وقت صرف کردن با دوستان و خانواده.

tradition: آیین و رسوم؛ سنت.

An Advent calendar: تقویم بزرگی که برای شمارش معکوس تا کریسمس به کار گرفته می شود. کودکان در هر روز ماه دسامبر، دری را می گشایند و پشت هر در یک عکس یا تکه شکلات پیدا می کنند.

Christmas market: بازارچه کریسمس. یک بازارچه خیابانی که در آن غذا، نوشیدنی و کالاهای مخصوص کریسمس خرید و فروش می شوند.

square: میدان، در این مکالمه، یک فضای باز در شهر.

Local: محلی.

Crafts : کارهای دستی.

Christmas Eve: شب کریسمس، ٢۴ دسامبر.

می خواهید بیشتر انگلیسی یاد بگیرید؟ مطالب ما به شما کمک می کنند.

تارنمای انگلیسی آمریکایی منابع رایگان گوناگونی را برای آموزگاران و نوآموزان زبان انگلیسی ارائه می دهد. مطالب آموزشی برای زبان آموزان روزانه در صفحه فیسبوک انگلیسی آمریکایی ارائه داده می شوند.  گفتگوهای روزمره توسط هایدی هولند، کارمند ارشد برنامه های زبان انگلیسی در اداره امور آموزشی و فرهنگی وزارت امور خارجه تنظیم شده اند