گفتگوهای روزمره برای نوآموزان انگلیسی: آموختن درباره فرهنگ های دیگر در کلاس درس [با فایل صوتی]

(عکس از آسوشیتدپرس)

شش دانشجوی بین المللی با یکدیگر آشنا می شوند. وجه مشترک آنها این است که همه دانشجویان بین المللی هستند و برای یک ترم در ایالات متحده تحصیل می کنند. در طول این ترم، آنها تسلط بیشتری بر زبان انگلیسی پیدا می کنند و درباره فرهنگ ایالات متحده و رشته های تحصیلی شان مطالب بیشتری می آموزند. مجموعه جدید گفتگوهای روزمره این شش دانشجوی و تجربه هایشان را در طول ترم تحصیلی در یک دانشگاه آمریکایی پوشش خواهد داد.این گفتگوها برای سطح متوسط یا بالاتر آموزش انگلیسی مناسب هستند.

در این مکالمه، سه دانشجو (لوسیا، یانا و لی) درباره فرهنگ و پیشه وری های سنتی با یکدیگر گفتگو می کنند.

لوسیا: Why do you have this misshapen vase, Jana?

یانا: That’s the first vase I made in my glassblowing class.

لی: You’re taking a glassblowing class?

یانا: Not for credit. I’m taking it because I’m interested in culture and traditional crafts. Maybe my dad is rubbing off on me after all.

لی: Your dad?

لوسیا: Jana’s dad is an anthropologist.

لی: Oh, cool. And glassblowing is a traditional craft?

یانا: It is in many countries, including the U.S. It was one of the first crafts brought here. I like to think I am helping to preserve the cultural heritage of the country. And I study traditional crafts of my own country too, of course.

لوسیا: That’s really cool. This vase seems much more beautiful now.

لی: I think it’s fantastic. I have never learned a traditional craft.

یانا: You should try! You could always come to my glassblowing class.

حالا بگذارید نگاه دوباره ای به اصطلاحات به کار رفته بیندازیم

 

misshapen: بد شکل؛ چیزی که شکل عادی ندارد.

vase: گلدان.

Glassblowing : شیشه سازی؛ هنری که با دمیدن هوا در شیشه داغ توسط یک لوله دراز به اشیا شیشه ای شکل می دهد.

Credit : امتیازاتی که یک دانشجوی دانشگاهی باید برای تکمیل و گذراندن یک واحد درسی کسب کند.

Traditional crafts: پیشه وری های سنتی. آثار هنری، سفالگری، و دیگر چیزهایی که مهارتمندانه با دست ساخته می شوند.

When someone rubs off on you: وقتی افکار و اعمال شما مانند افکار و اعمال آن فرد می شود.

An anthropologist: انسان شناس؛ متخصصی که فرهنگ ها، آیین و رسوم و جوامع را مطالعه می کند.

To preserve: صیانت؛ محافظت کردن

Cultural heritage: میراث فرهنگی. مجموع آثار باستانی و آیین و رسوم یک جامعه که از نسل های پیشین به نسل های جدید انتقال پیدا می کند. یک اثر باستانی، شیئی است که مردم در گذشته استفاده می کردند و اغلب به خاطر مفهوم تاریخی و فرهنگی آن جالب است.

می خواهید بیشتر انگلیسی یاد بگیرید؟ مطالب ما به شما کمک می کنند.

تارنمای انگلیسی آمریکایی منابع رایگان گوناگونی را برای آموزگاران و نوآموزان زبان انگلیسی ارائه می دهد. مطالب آموزشی برای زبان آموزان روزانه در صفحه فیسبوک انگلیسی آمریکایی ارائه داده می شوند.  گفتگوهای روزمره توسط هایدی هولند، کارمند ارشد برنامه های زبان انگلیسی در اداره امور آموزشی و فرهنگی وزارت امور خارجه تنظیم شده اند.