آیا شما در حال فراگیری زبان انگلیسی هستید؟ گفتگوهایروزمره ما به شما برای تمرین کمک می کنند. بر روی پیوند صوتی کلیک کنید تا همزمان با خواندن متن تلفظ آن را توسط کسی که به زبان مادری صحبت می کند، بشنوید. اصطلاحات اصلی در پایان توضیح داده می شوند. مکالمه امروز درباره اثرات تغییرات آب و هوا است.

مایا: Talk of climate change is on the news all the time. It was cold with a lot of snow this past winter, so I’m not really sure if climate change is real.

ربکا: It’s easy to think that. But the fact that there was snow here doesn’t mean climate change isn’t real. The Earth on average is getting warmer, even if some areas are colder than normal one year. Did you know that there are a lot of animals threatened by climate change?.

مایا: Really? Like what?

ربکا:  Well, I know you love whales, and the North Atlantic right whale is at risk of extinction.

مایا: It is? But how is that related to climate change?

ربکا:   The whales eat plankton. Climate change is affecting the ocean’s temperature. The warmer water contains less plankton. Less plankton means less food for the whales.

مایا: That’s awful. So climate change affects the ecosystem in the ocean where the whales live. I definitely don’t want the whales to die from lack of food! But I’m only one person. What can I do to stop this?

ربکا:  Lots of things can help stop the effects of climate change and help save animals! For starters, you can use your car less. Also, there are different ways to conserve energy in your home — turning off lights, using your air conditioner and heater less, taking shorter showers. Every little bit helps!

حالا بگذارید نگاه دوباره ای به اصطلاحات به کار رفته بیندازیم

 Climate change به معنی تغییر آب و هوای زمین است به خصوص هنگامی که این تغییر ناشی از افزایش دمای اتمسفر زمین باشد که بخشی از آن ناشی از ازدیاد دی اکسید کربن است.

 Extinction انقراض- زمانی رخ می دهد که چیزی مثل یک سیاره یا گونه ای از حیوانات به طور کامل از بین بروند و دیگر وجود نداشته باشند.

 Plankton پلانکتون به ریز موجودات اطلاق می شود. این ریزجانوران و گیاهان در اقیانوس ها، دریاچه ها و دیگر آب ها زیست می کنند.

 An ecosystem   اکوسیستم- شامل همه چیزهایی می شود که در یک محیط زیست خاص وجود دارند. موجودات زنده، گیاهان و جانوران و دیگر اجرام غیر زنده مثل سنگ ها، خاک،‌ نور خورشید و آب در این مجموعه جای می گیرند.

 To conserve energy  به معنی استفاده معقول از انرژی و یا استفاده از حداقل انرژی به گونه ای که کمترین اتلاف را داشته باشد می باشد.

 تارنمای انگلیسی آمریکایی منابع رایگان گوناگونی را برای آموزگاران و نوآموزان زبان انگلیسی ارائه می دهد. مطالب آموزشی برای زبان آموزان روزانه در صفحه فیسبوک انگلیسی آمریکایی ارائه داده می شوند.

 گفتگوهای روزمره توسط هایدی هولند، کارمند ارشد برنامه های زبان انگلیسی در اداره امور آموزشی و فرهنگی وزارت امور خارجه، تنظیم شده اند.