آیا شما در حال فراگیری زبان انگلیسی هستید؟ گفتگوهای روزمره ما به شما برای تمرین کمک می کنند. بر روی پیوند صوتی کلیک کنید تا همزمان با خواندن متن تلفظ آن را توسط کسی که به زبان مادری صحبت می کند، بشنوید. اصطلاحات اصلی در پایان توضیح داده می شوند. مکالمه امروز به موضوع همسویی با زیست محیطی مربوط می شود.

 

یوکی: What’s with the green shirt, Mandy?

مندی: I’ve decided to go green! And, yes, I know that to go green doesn’t mean to wear green. I bought a new eco-friendly car.

یوکی: A new car! That’s awesome. But what makes it eco-friendly?

مندی:  It’s a hybrid, so it uses less fuel, which produces lower emissions. Lowering emissions means there is less pollution in the air from the car.

یوکی: Cool. Now I want to get one.

 حالا بگذارید نگاه دوباره ای به اصطلاحات به کار رفته بیندازیم

 To go green به معنی اتخاذ شیوه ای از زندگی سازگار با محیط زیست است که انجام اقداماتی مثل کاهش مصرف، مصرف دوباره و بازیافت هرآنچه که ممکن باشد را شامل می شود.

 Eco-friendly به چیزهایی اطلاق می شود که برای محیط زیست خطری ندارند.

 hybrid اتوموبیلی است که موتور آن در کنار بنزین از منبع دیگری از انرژی ، معمولا انرژی الکتریکی برای حرکت بهره می برد.

Emissions  انتشار گازها. این کلمه به طور عام برای اطلاق به موادی که بر انسان یا طبیعت اثری منفی می گذارد به کار می رود.

 Pollution  به معنی چیزهایی است که زمین، آب و هوا را آلوده یا ناامن می سازند.

 تارنمای انگلیسی آمریکایی منابع رایگان گوناگونی را برای آموزگاران و نوآموزان زبان انگلیسی ارائه می دهد. مطالب آموزشی برای زبان آموزان روزانه در صفحه فیسبوک انگلیسی آمریکایی ارائه داده می شوند.

 گفتگوهای روزمره توسط هایدی هولند، کارمند ارشد برنامه های زبان انگلیسی در اداره امور آموزشی و فرهنگی وزارت امور خارجه تنظیم شده اند.