انگلیسی یاد می گیرید؟ در طول چند هفته آینده ما هر روز گفتگوهایی را با ارائه فایل های صوتی و توضیحات در اختیار شما قرار خواهیم داد تا تمرین کنید.

موضوع گفتگوی امروز، درباره تقاضا از کسی برای تکرار حرف خود است.

گفتگو

 

Luke: Hello? Hi, Stephanie, how are things at the office?

Stephanie:Hi, Luke! How are you? Can you please stop and pick up extra paper for the computer printer? Luke: What did you say? Can you repeat that, please? Did you say to pick up ink for the printer? Sorry, the phone is cutting out.

Stephanie: Can you hear me now? No, I need more computer paper. Listen, I’ll text you exactly what I need. Thanks, Luke. Talk to you later.

Luke: Thanks, Stephanie. Sorry, my phone has really bad reception here.

توضیحات 

  • چند راه برای بیان این وجود دارد که چیزی را خوب نفهمیده‌اید و اطلاعات بیشتری می‌خواهید. چند مورد از رایج ترین عبارات معرفی می ‌شوند اما همچنین می ‌توان از “Excuse me” (ببخشید) یا حتی “I can’t hear you.” (صداتون رو نمی‌شنوم) استفاده کرد. در یک موقعیت رسمی ‌تر می ‌توان با یک آهنگ بالارونده گفت: “I’m sorry?” (ببخشید؟) یا “I beg your pardon?” (می‌ شود مرا ببخشید؟).
  • وقتی از کسی می‌خواهید که اطلاعاتی را برای شما روشن‌تر کند، می‌توانید بگویید Can you please repeat that? / Can you spell that for me? / Can you please write down the address for me? (می‌توانید لطفا آن را تکرار کنید؟ / می‌توانید آن را برای من هجی کنید؟ / می‌توانید لطفا آدرس را برای من بنویسید؟)
  • Cutting out بیانگر مشکل در فهم حرف‌های فرد تماس ‌گیرنده به علت آنتن ضعیف تلفن همراه است. اگر در شنیدن صدای فرد تماس‌ گیرنده مشکل داشته باشید می ‌توانید بگویید The line is breaking up / I am losing you (قطع و وصل می‌شود. / صدایتان را نمی ‌شنوم).
  • Talk to you later در یک مکالمه تلفنی، معادل عبارت “See you later” (بعدا می ‌بینمت) در مکالمات معمول رو در رو است.
  • Reception در اینجا به معنی قابلیت دسترسی به خدمات تلفن همراه است، یعنی امکان دریافت تماس و برقراری تماس با تلفن همراه. آنتن ‌دهی تلفن همراه ممکن است در مناطق دور افتاده، داخل ساختمان ‌های بزرگ یا در زیر زمین (مثلا در مترو) محدود باشد.
آماده یادگیری بیشتر زبان انگلیسی هستید؟ مطالبی که ما در اینجا عرضه می کنیم به شما کمک می کنند. و وزارت امور خارجه نیز منابعی عالی در اختیار آموزگاران و شاگردان در همه سطوح می گذارد.