انگلیسی یاد می گیرید؟ در طول چند هفته آینده ما هر روز گفتگوهایی را با ارائه فایل های صوتی و توضیحات در اختیار شما قرار خواهیم داد تا تمرین کنید.

موضوع گفتگوی امروز، درباره “خرید کردن” است.

 

گفتگو

Salesperson: Can I help you?

Gloria: Yes, I’m looking for a sweater — in a size medium.

Salesperson: Let’s see…here’s a nice white one. What do you think?

Gloria: I think I’d rather have it in blue.

Salesperson: OK…here’s blue, in a medium. Would you like to try it on?

Gloria: OK…yes, I love it. It fits perfectly. How much is it?

Salesperson: It’s $50. It will be $53 with tax.

Gloria: Perfect! I’ll take it.

توضیحات

  • Can I help you? یا “May I help you?” (می ‌توانم کمکتان کنم) عبارتی است که معمولاً فروشنده برای خوشامدگویی به مشتری از آن استفاده می ‌کنند.
  • I’m looking for a در اینجا به این معنا است که “I don’t know exactly which one I want” (دقیقاً نمی ‌دانم کدام را می‌ خواهم).
  • Size medium. لباس‌ها معمولاً سه اندازه کوچک، متوسط و بزرگ دارند. بعضی از لباس‌های زنانه معمولاً دارای اندازه بر حسب شماره هستند که این شماره‌ها معمولاً از ٢ تا ١٦ است.
  • Let’s see … اصطلاحی است که هنگامی استفاده می‌شود که شخص می‌خواهد در مورد چیزی فکر کند، تا انتخاب کند یا تصمیم بگیرد یا به‌دنبال چیزی بگردد.
  • I’d rather have it in در اینجا به این معنا است که “I don’t like this exact one. I would prefer it in a different” (این یکی را نمی‌خواهم. یکی دیگر را ترجیح می‌دهم) که این ترجیح از نظر رنگ/اندازه/جنس و غیره است.
  • Would you like to …? شیوه مؤدبانه پرسیدن “Do you want to …?” (آیا می‌خواهید…) است.
  • Try it on به معنای امتحان کردن اندازه یا ظاهر لباس با پوشیدن آن است. “Try on” (امتحان کردن) عبارت فعلی جداشدنی است به همین دلیل مفعول “it” بین “try” و “on” قرار می ‌گیرد.
  • How much is it? به این معنا است که “How much does it cost?” (قیمتش چقدر است؟) توجه کنید که در این پرسش تکیه اصلی جمله بر روی “is” قرار می ‌گیرد.
  • I’ll take it. به این معنا است که “I will buy it” (آن را می ‌خرم).

آماده یادگیری بیشتر زبان انگلیسی هستید؟ مطالبی که ما در اینجا عرضه می کنیم به شما کمک می کنند. و وزارت امور خارجه نیز منابعی عالی در اختیار آموزگاران و شاگردان در همه سطوح می گذارد.

متن انگلیسی