انگلیسی یاد می گیرید؟ در طول ماه های نوامبر و دسامبر ShareAmerica هر روز گفتگوهایی را با ارائه فایل های صوتی و توضیحات در اختیار شما قرار خواهد داد تا تمرین کنید.

موضوع گفتگوی امروز، درباره رفتن به تعطیلات است.

 

گفتگو

 

 

Julie: I just bought a ticket to New York City. I’m so excited to see the city!

Sophie: Good for you! Traveling is so much fun. I love discovering new places and new people. When are you leaving?

Julie: Next week. I’m taking the red eye. It was cheaper. Hopefully, I’ll be able to sleep on the plane.

Sophie: I wish I could go with you! New York City is a magical place. You’ll have so much fun.

Julie: I hope so. I’m going to visit my brother who lives there. I will stay for a week and then take the train down to Washington, D.C.

Sophie: That sounds like a great vacation. I’m looking forward to a week at the beach for my summer vacation. I just want to relax.

توضیحات

  • Ticket  می ‌تواند به انواع مختلف حمل و نقل اشاره داشته باشد (مترو، اتوبوس، قطار، هواپیما و غیره). به ‌طور کلی می ‌توانید وسیله حمل و نقل را از روی متن تشخیص دهید.
  • در هنگام بحث در مورد سفر هوایی، red eye (خون افتادگی چشم preferential) پروازی است که شب انجام می شود تا صبح روز بعد به مقصد برسد. این اصطلاح به سرخ شدن چشم‌ ها وقتی شب را به طور کامل نخوابید، اشاره دارد.

آماده یادگیری بیشتر زبان انگلیسی هستید؟ مطالبی که ما در اینجا عرضه می کنیم به شما کمک می کنند. و وزارت امور خارجه نیز منابعی عالی در اختیار آموزگاران و شاگردان در همه سطوح می گذارد.

متن انگلیسی