انگلیسی یاد می گیرید؟ در طول چند هفته آینده ما هر روز گفتگوهایی را با ارائه فایل های صوتی و توضیحات در اختیار شما قرار خواهیم داد تا تمرین کنید. موضوع گفتگوی امروز، درباره یک تماس تلفنی است.

گفتگو

 

John: Hi, Alice, it’s John. How are you?

Alice: Oh, hi, John! I was just thinking about you.

John: That’s nice. I was wondering if you’d like to go to a movie tonight.

Alice: Sure, I’d love to! What’s playing?

John: I was thinking about that new comedy “Lights Out.” What do you think?

Alice: Sounds great!

John: OK, I’ll pick you up around 7:30. The movie starts at 8.

Alice: See you then. Bye!

توضیحات

  • Hi, Alice, it’s John: گفتن Hi, ____, it’s ____  (سلام، ____، منم ____) یک روش غیررسمی دوستانه برای سلام کردن در پشت تلفن است. گرچه “it’s” به معنای “it is” برای اشیا به کار می‌رود، اما در اینجا به معنای “I am” (من هستم) برای انسان به کار می‌رود.

  • Oh, hi, John! به آهنگ بالارونده در این جمله توجه کنید. آلیس از شنیدن صدای جان هیجان‌زده شده و از اینکه جان به او زنگ زده است، بسیار خوشحال است.
  • I was wondering if you’d like to … این یک روش مودبانه و غیرمستقیم برای گفتن “Do you want to …?” (آیا می‌خواهی …؟) است. جان دستپاچه است و نمی‌خواهد خیلی رک یا گستاخ به نظر بیاید. به لحن بالارونده جمله در آخر توجه کنید که نشان می‌دهد جان زیاد مطمئن نیست.
  • Sure! I’d love to  یعنی “Yes, I would love to.” (بله، خیلی هم دوست دارم). توجه داشته باشید که لحن آلیس خیلی مشتاق و صمیمی است. او می‌خواهد جان در درخواست خود برای دعوت آلیس به یک قرار ملاقات احساس راحتی کند.
  • I was thinking about … / What do you think? دوباره، جان نمی‌خواهد خیلی گستاخ به نظر برسد. او می‌خواهد به آلیس فرصتی بدهد که فیلمی را پیشنهاد کند.
  • Sounds great! این یک روش غیررسمی برای گفتن “That is a good plan.” است (فکر خوبی است).
  • I’ll pick you up  یک روش غیررسمی برای گفتن “I’ll come to your house so that we can go together.” است (من به خانه تو می‌آیم تا با هم برویم).
آماده یادگیری بیشتر زبان انگلیسی هستید؟ مطالبی که ما در اینجا عرضه می کنیم به شما کمک می کنند. و وزارت امور خارجه نیز منابعی عالی در اختیار آموزگاران و شاگردان در همه سطوح می گذارد.