این مجموعه جدید گفتگوهای روزمره درباره یک خانواده است که به تمامی ٥٠ ایالت آمریکا سفر می کنند. در حالی که این خانواده در این سفر مطالبی را در رابطه با سرگرمی ها و تاریخچه محلی می آموزند، با آنها همراه شوید. این گفتگوها برای فراگیران سطح متوسط یا بالاتر زبان انگلیسی مناسب هستند.

در این گفت و گو این خانواده زمانی که در کانتیکات هستند، درباره راه آهن زیرزمینی صحبت می کنند.

 

سم: گرند سنترال فوق العاده بود!

کلادین: بله، من از همه بیشتر سقف نقاشی شده را دوست داشتم.

سم: باور کردنش خیلی مشکل است که تنها دو ساعت گذشته و ما الآن در منطقه روستایی کانتیکات هستیم. اما دقیقا چرا ما این جا هستیم؟

پاول: این بخشی از راه آهن زیرزمینی بود.

سم: منظورت چیزی مثل مترو است؟

جینا: نه، اصلا. راه آهن زیرزمینی نه زیرزمینی بود و نه راه آهن. در دوران برده داری در ایالات متحده بسیاری از بردگان می خواستند که از دست صاحبان خود گریخته و مکان امنی را پیدا کنند.

پال: راه آهن زیرزمینی بخشی از جنبش الغای برده داری بود و به بردگان فراری مکان های امنی را ارائه می داد تا وقتی که آنها به سوی شمال می رفتند تا از بردگی بگریزند، در آنجا بمانند. در طول مسیر مردم به آنها کمک می کردند. این سفری خطرناک برای بردگان بود و مردمی که به آنها کمک می کردند نیز در واقع خطر می کردند.

کلادین: عجب! و آیا این منطقه از کانتیکات بخشی از راه آهن زیرزمینی بود؟

جینا: هم این بخش و هم بخش های دیگر این ایالت.

حالا بگذارید نگاه دوباره ای به اصطلاحات به کار رفته بیاندازیم

 

Grand Central (گرند سنترال که ترمینال گرند سنترال یا ایستگاه گرند سنترال نیز نامیده می شود) یک ترمینال بزرگ قطار مسافربری – یا ایستگاه قطار – در منهتن است. در سالن اصلی سقفی وجود دارد که استادانه نقاشی شده است.

Rural (روستایی) به معنای چیزی است که نواحی روستایی و یا مرتبط با آن باشد؛ غیرشهری.

Underground Railroad (راه آهن زیرزمینی) مکان های امنی را برای بردگان فراری که در حال حرکت به سمت ایالات شمالی، کانادا، و یا نقاط دیگر بودند، تامین می کرد. مردم در طول مسیر به آنها کمک می کردند.

subway (مترو) عبارت است از سامانه قطارهای زیرزمین.

Neither … nor (نه این … نه آن): ما می توانیم neither را به صورت حرف ربط با nor به کار ببریم. وقتی این دو واژه با هم به کار برده می شوند، دو گزینه را با هم مرتبط ساخته و بار معنایی منفی را به وجود می آورند. برای نمونه: نه تد و نه هلن هیچکدام نمی توانند به میهمانی بیایند. این بدان معنا است که هلن و تد هیچیک قادر به آمدن به این میهمانی نیستند.

Slavery (بردگی) در قرن های ١٨ و ١٩ به صورت قانونی در ایالات متحده وجود داشت. برده کسی است که تحت تملک فرد دیگری قرار دارد و ناچار است که برای مالک خود به رایگان و بدون دریافت دستمزد کار کند.

abolitionist movement (جنبش الغای برده داری) در ایالات متحده جنبشی بود که (توسط گروهی از مردمی که ایده های مشابه داشتند) پیش و در جریان جنگ داخلی ایالات متحده جریان داشت. هدف از این جنگ پایان بخشیدن به برده داری در ایالات متحده بود.

در دوران برده داری در ایالات متحده fugitive slaves (بردگان فراری) بردگانی بودند که اربابان خود را ترک کرده و بدون اجازه آنها سفر می کردند. بردگان فراری معمولا سعی داشتند تا به ایالات، مناطق، و یا کشورهای دیگری که در آنها برده داری وجود نداشت، برسند.

To run a risk (خطر کردن) به معنای انجام دادن کاری است که ممکن است پیامدهای ناخوشایندی را به دنبال داشته باشد.

 

تارنمای انگلیسی آمریکایی منابع رایگان گوناگونی را برای آموزگاران و نوآموزان زبان انگلیسی ارائه می دهد. مطالب آموزشی برای زبان آموزان روزانه در صفحه فیسبوک انگلیسی آمریکایی ارائه داده می شوند. مطالب آموزشی برای آموزگاران نیز روزانه در صفحه فیسبوک انگلیسی آمریکایی ویژه آموزگاران منتشر می گردند.

گفتگوهای روزمره توسط هایدی هولند، افسر ارشد برنامه در دفتر برنامه های زبان انگلیسی اداره امور آموزشی و فرهنگی وزارت امور خارجه، تنظیم شده اند.

درباره برنامه ریزی برای سفر به ایالات متحده و درخواست روادید گردشگری مطالب بیشتری را بیاموزید.