این مجموعه جدید گفتگوهای روزمره درباره یک خانواده است که به تمامی ٥٠ ایالت آمریکا سفر می کنند. در حالی که این خانواده در این سفر مطالبی را در رابطه با سرگرمی ها و تاریخچه محلی می آموزند، با آنها همراه شوید. این گفتگوها برای فراگیران سطح متوسط یا بالاتر زبان انگلیسی مناسب هستند.

در این گفتگو این خانواده در ویرجینیای غربی به دیدن هارپرز فری، یعنی مکان شورش معروف علیه برده داری، می رود.

 

کلادین: آیا این جا محلی است که مریلند، ویرجینیا، و ویرجینیای غربی به هم می رسند؟

پال: بله. ما در ویرجینیای غربی هستیم، اما مرزهای مریلند و ویجینیا درست همان جا هستند.

جینا: اما هارپرز فری بیش از هر چیز به خاطر یورش جان براون علیه یک زرادخانه در  سال ۱۸۵۹ مشهور است.

سم: یک مرد [به تنهایی] به زرادخانه یورش برد؟

جینا: او تنها نبود. حدود ۲٠ مرد همراه او بودند. و او پیش بینی می کرد که دیگران نیز به خاطر آرمانش به او بپیوندند.

کلادین: آرمان او چه بود؟

پال: خوب، این جریان درست پیش از جنگ داخلی آمریکا روی داد و کسانی بودند که به شدت با برده داری مخالف بودند. و جان براون یکی از وفادارترین طرفداران الغای برده داری بود. یورش او یک شورش بر ضد برده داری بود.

جینا: و او امیدوار بود که بردگان و جنگجویان راه آزادی در این شورش به او بپیوندند. اما این اتفاق نیافتاد و او شکست خورد.

حالا بگذارید نگاه دوباره ای به اصطلاحات به کار رفته بیاندازیم

یک border (مرز) خطی است که یک کشور، ایالت، و غیره را از دیگری جدا می کند.

یک raid (یورش) حمله ای از پیش برنامه ریزی شده است که ناگهانی و با هدف ویران کردن چیزی، جستجو برای یافتن چیزی، و یا گرفتن چیزی انجام می پذیرد.

یک armory (زرادخانه) مکانی است که در آن جنگ افزارها را نگاه می دارند. زرادخانه هارپرز فری دومین زرادخانه دولتی کشور بود.

واژه cause (آرمان) وقتی به عنوان اسم به کار می رود معنای متفاوتی دارد. در این گفتگو a cause (یک آرمان) به معنای چیزی (مانند یک ایده یا هدف) است که مردم از آن پشتیبانی کرده و یا برای دستیابی به آن می جنگند.

صفت staunch (وفادار) به معنای هوادار پر و پا  قرص، کسی است که نسبت به یک باور یا هدف بسیار استوار و وفادار باشد.

یک abolitionist (طرفدار الغای برده داری) کسی است که خواهان الغا (یعنی پایان کامل) برده داری باشد.

یک revolt (شورش) به معنای اعتراض به مصدر قدرت، به ویژه دولت، است که معمولا با خشونت همراه است.

یک freedom fighter (جنگجوی راه آزادی) کسی است که علیه آن چه که آن را دولت یا نظامی ناعادل می داند، مبارزه می کند. در دوران یورش جان براون یک جنگجوی راه آزادی کسی بود که برای پایان بخشیدن به نظام برده داری مبارزه می کرد.

تارنمای انگلیسی آمریکایی منابع رایگان گوناگونی را برای آموزگاران و نوآموزان زبان انگلیسی ارائه می دهد. مطالب آموزشی برای زبان آموزان روزانه در صفحه فیسبوک انگلیسی آمریکایی ارائه داده می شوند. مطالب آموزشی برای آموزگاران نیز روزانه در صفحه فیسبوک انگلیسی آمریکایی ویژه آموزگاران منتشر می گردند.

گفتگوهای روزمره توسط هایدی هولند، افسر ارشد برنامه در دفتر برنامه های زبان انگلیسی اداره امور آموزشی و فرهنگی وزارت امور خارجه، تنظیم شده اند.

درباره برنامه ریزی برای سفر به ایالات متحده و درخواست ویزای گردشگری مطالب بیشتری را بیاموزید.