این مجموعه جدید گفتگوهای روزمره درباره یک خانواده است که به تمامی ٥٠ ایالت آمریکا سفر می کنند. در حالی که این خانواده در این سفر مطالبی را در رابطه با سرگرمی ها و تاریخچه محلی می آموزند، با آنها همراه شوید. این گفتگوها برای فراگیران سطح متوسط یا بالاتر زبان انگلیسی مناسب هستند.

این خانواده سوار بر یک کشتی بخار بر روی رودخانه می سی سی پی گردش می کند.

کلادین: نزدیک بود ها!

سم: من که فکر نمی کردم بتوانیم به موقع سوار شویم.

جینا: و حالا ما می توانیم لم بدهیم و از این گردش روی آب لذت ببریم.

کلادین: من فکر نمی کردم که یک کشتی بخار این قدر بزرگ – یا این قدر زیبا – باشد.

پال: این یکی از بهترین گردش ها با کشتی بخار بر روی می سی سی پی است.

جینا: من فکر می کنم که تو تنها به این خاطر این یکی را انتخاب کردی که آنها پای ماد می سی سی پی سرو می کنند.

پال: قطعا این هم یک دلیل آن بود. اما من فکر می کنم که آنها در همه سفرهای تفریحی با کشتی آن را سرو می کنند.

حالا بگذارید نگاه دوباره ای به اصطلاحات به کار رفته بیاندازیم

عبارت that was close (نزدیک بود ها) وقتی به کار می رود که چیز بدی در شرف اتفاق افتادن باشد، اما اتفاق نیافتد. در این گفتگو that was close (نزدیک بود ها) به این معنا به کار رفته است که نزدیک بود این خانواده سر وقت به کشتی نرسد، اما این اتفاق نیافتاد.

To make it (توانستن، با موفقیت انجام دادن) به معنای موفقیت در سر وقت رسیدن به جایی است.

در این گفتگو sit back (لم دادن) به معنای آسودن و آرامیدن است.

یک cruise (گردش روی آب) سفری بر روی کشتی تفریحی به نقاط مختلف برای گذراندن تعطیلات است.

یک steamboat (کشتی بخار) یک کشتی است که با نیروی بخار آب کار می کند و به ویژه بر روی رودخانه ها و در امتداد سواحل مورد استفاده قرار می گیرد.

Elegant (زیبا، شیک) به معنای جذاب و دارای طراحی زیبا است.

The Mississippi (می سی سی پی) کوتاه شده نام Mississippi River (رودخانه می سی سی پی)، دومین رودخانه ایالات متحده از لحاظ بلندی طول مسیر آن است.

در این گفتگو to serve (سرویس دادن) به معنای ارائه خوراک یا نوشیدنی به کسی در یک رستوران، میکده، و غیره است.

Mississippi mud pie (پای گلی رنگ می سی سی پی) نوعی پای است که پوسته و سس شکلاتی دارد.

یک factor (عامل، دلیل) چیزی است که موجب بروز نتیجه ای شده و یا بر روی آن تاثیر می گذارد.

تارنمای انگلیسی آمریکایی منابع رایگان گوناگونی را برای آموزگاران و نوآموزان زبان انگلیسی ارائه می دهد. مطالب آموزشی برای زبان آموزان روزانه در صفحه فیسبوک انگلیسی آمریکایی ارائه داده می شوند. مطالب آموزشی برای آموزگاران نیز روزانه در صفحه فیسبوک انگلیسی آمریکایی ویژه آموزگاران منتشر می گردند.