یک برنامه کمک مالی جدید فدرال با هدف جذب گرده افشان ها به میلیون ها هکتار در امتداد جاده های آمریکا به اجرا گذاشته می شود.

برنامه حذف گیاهان مهاجم که از طریق وزارت ترابری ایالات متحده تأمین مالی می شود، به مقامات دولتی و قبایل بومی آمریکا کمک می کند تا گیاهان مهاجم را ریشه کن کرده و آنها را با علف های بومی و گل های وحشی که زنبورها، پروانه های شهریار و سایر گرده افشان ها را جذب می کنند، جایگزین کنند.

 (© Ann Heisenfelt/AP Images)
یک پروانه شهریار در مینه سوتا شهد یک علف شیر باتلاق را می نوشد. (© Ann Heisenfelt/AP Images)

 

گرده افشان ها به حفظ اکوسیستم های سالم کمک می کنند. اما تعداد گرده افشان های وحشی، از جمله پروانه شهریار و چندین گونه زنبور عسل، به دلیل استفاده از آفت کش ها، بیماری ها و تخریب زیستگاه رو به کاهش است.

کاشت گیاهان جدید در امتداد راه‌آهن‌ها و بزرگراه‌ها و همچنین جاده‌های محلی کوچکتر، به پاس ۲۵۰ میلیون دلار تخصیص یافته به عنوان بخشی از قانون سرمایه‌گذاری در زیرساخت و مشاغل که پرزیدنت بایدن در سال ۲۰۲۱ به امضا رساند، انجام خواهد گرفت.

(© Suzy Mast)
یک زنبور با گرده روی پاهایش از روی یک گل در فلوریدا پرواز می کند. (© Suzy Mast)