یادگیری درباره پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) از طریق ویدیوهای کوتاه

سران ۲٨ کشور عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی روز پنجشنبه ۲٥ ماه مه در بروکسل در نشست این سازمان شرکت کردند.

دلیل تشکیل این ائتلاف را در سال ١٩٤٩ در ویدیوهای زیر تماشا کنید و درباره مأموریت حیاتی آن در جهان امروز بیاموزید:

https://www.youtube.com/watch?v=ov5od88CStg

درباره عملکرد ناتو بیاموزید. آیا ناتو نیروی نظامی ویژه ای دارد؟ کدام کشورها هزینه عملیات ناتو را می پردازند؟ پاسخ این پرسش ها و اطلاعات بیشتر را در ویدیوی زیر ببینید:

https://www.youtube.com/watch?v=nnMkJi0na1k