یاری رسانی به کشاورزان گواتمالا برای تغذیه خانواده‌ و افزایش محصولات کشاورزی

یک سوم مردم گواتمالا با ناامنیتی غذایی مواجهند، و در مناطق کوهستانی غرب کشور این مشکل به ویژه مهم و حیاتی است.

ناامنیتی غذایی در سرتاسر گواتمالا و در مناطق کوهستانی غرب کشور عمدتاً به دلیل شکست محصول در اثر خشکسالی است که سال ‌ها منطقه را تحت تأثیر قرار داده است.

سه برنامه تأمین مالی شده توسط ایالات متحده در گواتمالا به تغییر چشم انداز اقتصادی کشاورزان کمک کرده و همچنین مواد غذایی بیشتری را به سفره های خانواده ها رسانده است.

وزارت کشاورزی ایالات متحده خانواده ها را تغذیه می کند

 (© Prudencio Fabian/Save the Children)
کودکان در سان خوان کوتزال، گواتمالا از برنامه‌ ای با بودجه وزارت کشاورزی ایالات متحده غذا دریافت کردند. (© Prudencio Fabian/Save the Children)

به پاس برنامه مک گاورن- دُل وزارت کشاورزی ایالات متحده، ده ها هزار کودک در سال گذشته غذا دریافت کردند.

پروژه تهیه مواد غذایی برداشت ما، که جزئی از سه برنامه فعال مک گاورن- دُل با بودجه وزارت کشاورزی ایالات متحده در گواتمالا است، به طور مستقیم ۱۶۲ هزار وعده غذایی- تازه به دانش آموزان ۱۶۴ مدرسه در غرب گواتمالا عرضه کرد.

میگل ایکسوتیاک، معلم مدرسه در سانتا ماریا چیکیمولا گفت: “من با کمال میل از جانب کودکان کار می کنم. ما با استفاده مناسب از منابع غذایی وزارت کشاورزی آمریکا، مدیریت بودجه و منابع وزارت آموزش و پرورش، و برنامه‌ ریزی با معلمان در مورد منوی غذایی دانش ‌آموزانمان اطمینان حاصل می کنیم که آنها مواد مغذی مورد نیاز برای رشد خود را دریافت کنند.”

پروژه برداشت ماهمچنین مواد غذایی را مستقیماً در اختیار والدین قرار داد تا خانواده های خود را تغذیه کنند.

ماریا کیروآ، یکی از مادران اهل توتونیکاپان گفت: “غذایی که دریافت می ‌کنیم به ما کمک زیادی می ‌کند، زیرا آن را بین تمام اعضای خانواده تقسیم می ‌کنیم و برای مصرف یک هفته ما کافی است. من می توانم تفاوت را ببینم زیرا وقتی بچه ها غذا می خورند، بهتر می توانند درس بخوانند.”

برنامه غذا برای پیشرفت، یکی دیگر از برنامه هایی است که توسط وزارت کشاورزی ایالات متحده تأمین مالی می شود و به طور مستقیم از کشاورزان حمایت به عمل می آورد. این برنامه شامل طرحی است که از طریق صادرات پاپایا، فلفل، انبه و گوجه فرنگی ۱۱٬۱۵۳ شغل برای گواتمالایی ها ایجاد کرده و ۲۵ میلیون دلار برای کمک به کشاورزان این کشور اختصاص داده است.

برنامه تغذیه آیندگان بذر امید می کارد

برنامه تغذیه آیندگان آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده در گواتمالا موفقیت بزرگی را به ارمغان آورده است.

کشاورزی بزرگترین منبع اشتغال در مناطق کوهستانی غرب کشور است، اما اغلب شکست محصول مانع پیشرفت می شود.

 (USAID Guatemala/Ben Ilka)
یک تکنسین یک گیاه سالم را در گلخانه ای نشان می‌ دهد که از روش‌ ها و فناوری‌ های خوب کشاورزی مانند کود گیاهی، آبیاری قطره ‌ای، کودآبیاری و مدیریت یکپارچه آفات استفاده می ‌کند. (USAID Guatemala/Ben Ilka)

در اینجاست که آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده وارد عمل می‌ شود. با کمک به کشاورزان برای دسترسی به آموزش و فناوری کشاورزی بهتر، این آژانس به آنها کمک کرده است تا تولید محصولات و صادرات بین ‌المللی خود را افزایش دهند.

این برنامه با هدف کاهش فقر و سوء تغذیه در مناطق کوهستانی غرب گواتمالا، به ویژه:

  • ۷۵ هزار شغل ایجاد کرد.
  • باعث ۱۹۶ میلیون دلار درآمد حاصل از فروش قهوه و باغبانی علمی شد.
  • به ۱۸ هزار زن در مورد تغذیه و رژیم های غذایی متنوع تر آموزش داد.
  • دسترسی به آب برای فعالیت های کشاورزی و مصرف را برای ۳۳٬۶۲۲ نفر امکان پذیر کرد.
  • از طریق برنامه های تغذیه محلی به ۳٬۴۶۰ کودک غذا رساند.