یک روز معمولی اسکات کلی ٢۵۰ مایل بالاتر از سطح زمین با طلوع خورشید آغاز می شود.

این فرمانده ایستگاه فضایی بین المللی در مدار زمین هر روز پیش از آن که وارد کیسه خواب گرانش صفر خود شود و زیپ آن را بالا بکشد و بخوابد، چیزهای بسیار زیاد دیگری را خواهد دید.

کلی و یک فضانورد دیگر به نام میخائیل کورنینکو در حال گذراندن مدت ۳۴۰ روز در فضا هستند تا چگونگی واکنش مردم نسبت به سفرهای فضایی بلندمدت را آزمایش کنند. هر دوی آنها در تاریخ ۱ مارس به زمین باز می گردند. این نخستین اقدام به سوی یک ماموریت احتمالی سرنشین دار به مریخ خواهد بود.

مابین آن هزاران طلوع و غروب خورشید، کِلی سخت مشغول آزمایش های علمی، لذت بردن از سالاد با سبزیجات تهیه شده در فضا، و استفاده از فرصت های عکاسی که در زمین مقدور نیست، بود:

وی پیش از آن که مطابق برنامه در تاریخ ۱ مارس فرود آید، به همراه دیگر کارکنان همراه خود در ایستگاه فضایی بین المللی بیش از ۴۰۰ آزمایش مختلف را انجام خواهد داد.

این فضانوردان حتی توانسته اند در مدار زمین گل و سبزیجات بکارند و کاهوی رومن کاشته شده در ایستگاه فضایی را در رژیم غذایی خود بگنجانند.

کِلی از زمان پرتاب شدن به فضا در سال ٢۰۱۵ تاکنون تصاویر شگفت آور فراوانی را از شهرها و چشم اندازها تهیه کرده است.

اما وی در رابطه با این همه چشم اندازهای زیبا می گوید که “من فکر می کنم آن چه بیش از هر چیز دیگر بی صبرانه منتظرش هستم، رفتن به فضای آزاد است. این که بتوانم بیرون بروم و خورشید را روی صورتم و نسیم را روی گردنم حس کنم، خیلی خوب خواهد بود.”

شما می توانید در تاریخ ۱ مارس بازگشت اسکات کلی را به صورت زنده دنبال کنید و شمار بیشتری از عکس های گرفته شده توسط او را در توئیتر به نشانی @StationCDRKelly بیابید.