یک پرتره الهام بخش، چه حضوری و چه مجازی

Woman taking selfie with Ida B. Wells mural in Union Station (© Tasos Katopodis/Getty Images)
جودیا لاتون از خودش در مقابل موزائیک آیدا ب. ولز در ورودی اصلی ایستگاه قطار واشنگتن عکس می گیرد. (© Tasos Katopodis/Getty Images)

یک موزائیک با عنوان داستان ما: پرتره های تغییر اخیراً در واشنگتن به نمایش گذاشته شد. این موزائیک پرتره ای از آیدا ب. ولز را ترسیم می کند که به عنوان یک فعال ضد لینچینگ و مبارزه برای کسب حق رأی زنان شناخته می شود. امسال صدمین سالگرد تصویب متمم نوزدهم قانون اساسی ایالات متحده است که حق رأی را برای زنان تضمین می کند. (ایالت ها سعی کردند از طریق موانعی مانند مالیات بر رأی و آزمون های سواد سیاهپوستان را از حق رأی محروم نگه دارند تا اینكه قانون حق رأی در سال ۱۹۶۵ به سیاه پوستان اجازه داد در عمل کاملاً از حقوق دموكراتیک خود برخوردار شوند.)

این پرتره موزائیکی که توسط هنرمند هلن مارشال طراحی شده است، شامل هزاران عکس از افرادی است که مانند ولز برای کسب حق رأی زنان مبارزه کردند. نسخه تعاملی این پاره چین به بینندگان این امکان را می دهد تا عکس ها را جداگانه بزرگنمایی کرده و درباره تاریخ این جنبش بیشتر بیاموزند.