یک پناهنده عراقی تبار در ویرجینیا به عنوان آتش نشان داوطلب خدمت می کند

مردی که بین دو کامیون آتش نشانی ایستاده است (وزارت امور خارجه/دی .ای. پیترسون)
محمد محمد "می خواهد تفاوت مثبتی در زندگی دیگران به وجود آورد." (وزارت امور خارجه/دی .ای. پیترسون)

استرس شغلی محمد محمد شدید است.

محمد می گوید: “با خودم فکر می کنم شاید این آخرین باری باشد که یونیفرم آتش نشانی را می پوشم- نمی دانم با چه حادثه ای مواجه خواهم شد. من همیشه کارم را جدی می گیرم.”

محمد، که یک آتش نشان داوطلب ساکن اشلند، ویرجینیا است، در سال ٢٠٠٩ به عنوان یک پناهنده عراقی وارد ایالات متحده شد. مشکلاتی که در عراق دیده بود به او انگیزه بخشید تا “به ناتوانان و کسانی که به کمک نیاز دارند، کمک کند.”

او می گوید: “من می خواهم تفاوت مثبتی در زندگی دیگران به وجود آورم. دانستن این که کمک رساندن واقعا می تواند تفاوتی ایجاد کند مرا بسیار شاد و خوشحال می کند.”

محمد یکی از میلیون ها آمریکایی است که هر سال وقت خود را به خدمات دواطلبانه اختصاص می دهند. بنا بر گزارش اداره آمار کار ایالات متحده، بین سپتامبر ٢٠١٣ و سپتامبر ٢٠١٤ تقریبا ٦٣ میلیون آمریکایی در فعالیت های داوطلبانه شرکت کرده اند.

طبق گزارش شورای ملی آتش نشان های داوطلب، تخمین زده می شود که  ٦٩ درصد آتش نشان ها در ایالات متحده داوطلبانه خدمت می کنند.

خدمت داوطلبانه محمد مشارکت او را در جامعه محلی خود عمیق تر کرده است، و او حتی تا حدی شناخته شده است. محمد گفت: “وقتی برای خرید به فروشگاه می روم، مردم مرا به جا می آورند … و می گویند، شما را از آن بار که برای کمک آمدید، به یاد می آورم.”

فیلیپ هاچیسون، رئیس آتش نشانی داوطلبانه ناحیه اشلند، نزدیک به سه سال با محمد کار کرده است.

هاچیسون گفت:”محمد دوست دارد دین خود را به جامعه ادا کند؛ و این کار را سرسری نمی گیرد. این جامعه او را کاملا پذیرفته است.”

محمد که در طول روز در یک انبار کار می کند، پیش از آنکه بتواند به درخواست های کمک پاسخ دهد، مدت ٨ ماه در کلاس های عصر و آخر هفته  آکادمی آتش نشانی دوره دید.

او در نظر دارد آتش نشانی را به یک شغل دائم برای خود تبدیل کند، ولی گفت که رقابت برای کار تمام وقت شدید است. تا زمانی که این امر به تحقق پیوندد، او به تلاش خود برای رسیدن به رویایش ادامه خواهد داد.

“من منصرف نخواهم شد بلکه سخت تر تلاش می کنم.”