بزودی پول برای تروریست ها کمیاب تر خواهد شد.

ایالات متحده، ایتالیا و عربستان سعودی ریاست مشترک نخستین نشست گروه مقابله با تأمین مالی داعش را در ۲۰– ۱۹مارس در رم به عهده داشتند. نمایندگان ۲۶ کشور و چندین گروه چندجانبه برای هماهنگ ساختن اقدامات خود بر ضد فعالیت های مالی داعش در این نشست شرکت کردند.

هدف های شرکت کنندگان از این قرارند:

  • قطع ارتباط داعش با نظام مالی بین المللی.
  • مقابله با باج طلبی داعش و بهره برداری آن از دارایی هایی نظیر نفت و میراث فرهنگی.
  • جلوگیری از تأمین مالی داعش از خارج، از جمله به وسیله وجوه ارسالی توسط اهدا کنندگان خارجی و همچنین از سوی جنگجویان تروریست خارجی.
  • جلوگیری از تأمین مالی یا تدارکاتی دیگر گروه ها توسط داعش به منظور گسترش دادن شعاع نفوذ جهانی خود.

بنا بر اعلام وزارت خزانه داری ایالات متحده، اعضا قصد دارند جمع آوری اطلاعات را گسترش دهند، اقدامات تحریمی خود را هماهنگ سازند و تدابیر مربوط به مقابله با تأمین مالی تروریست ها را تقویت کنند. این گروه به کوشش های خود برای مقابله با تأمین مالی تروریست ها با اجلاسی که در ماه مه قرار است در عربستان سعودی تشکیل شود ادامه خواهد داد.

وزارت خزانه داری به همکاری با شرکای ترک و کرد به منظور متوقف کردن درآمد داعش از نفت و نیز همکاری با شرکا در خلیج فارس به منظور متوقف ساختن جریان وجوه اهدایی به سازمان تروریستی ادامه می دهد.