۱۰۶ مین سالگرد تأسیس سازمان پارک های ملی

Illustration of park ranger surrounded by butterflies and flowers in front of mountains (State Dept./D. Thompson)
(State Dept./D. Thompson)

از ۱۹۱۶ تاکنون، سازمان پارک های ملی برای حفظ منابع طبیعی و فرهنگی اراضی عمومی آمریکا برای نسل های آینده تلاش کرده است. هدف این سازمان، آموزش و الهام بخشیدن به بازدیدکنندگان در پارک هایی مانند پارک ملی گرند تتون (این پوستر) می باشد.

با دانلود این پوستر رایگان، تولد سازمان پارک های ملی را در ۲۵ اوت جشن بگیرید. (PDF, 43MB)