۲۷مین کنفرانس اقلیمی سازمان ملل در میان چالش ها و فرصت ها برگزار می شود

به زودی بیش از ۱۹۰ کشور در بیست و هفتمین کنفرانس سازمان ملل در مورد تغییرات اقلیمی (COP27) برای بررسی راه حل های بحران اقلیمی در شرم الشیخ، مصر گرد هم خواهند آمد.

انتظار می رود از ۶ تا ۱۸ نوامبر حداقل ۳۵ هزار نفر برای پیشبرد تلاش ها جهت اجرای راه حل های اقلیمی برای محدود کردن گرمایش زمین به ۱٬۵ درجه سانتیگراد و افزایش سازگاری با تأثیرات تغییرات اقلیمی در گفتگوهای بخش دولتی و خصوصی شرکت کنند.

وزارت امور خارجه در بیانیه ای گفت: “در دولت پرزیدنت بایدن، رهبری ایالات متحده در مبارزه با بحران اقلیمی ضروری بوده و همچنان باقی می ماند. ما یک رویکرد کلی را در تمام نهادهای دولتی پیش گرفته ایم تا اقدامات در داخل و خارج از کشور را افزایش دهیم و جهان را در مسیری قرار دهیم که تا سال۲۰۵۰ به انتشار خالص صفر دست یابیم.”

نوید بلندپروازی و نوآوری

عبد الفتاح سیسی، رئیس جمهور مصر در تارنمایی که به این کنفرانس اختصاص گرفته، در بیانیه ای این اولویت ها را تشریح کرد:

“از جمله محورهای اصلی، نوید نوآوری و فناوری های پاک و همچنین محوریت آب و کشاورزی در بحران اقلیمی خواهند بود. افزوده بر از بین رفتن تنوع زیستی، انتقال انرژی، تلاش‌ برای کربن ‌زدایی و تأمین مالی، بر نقش علم نیز تأکید خواهد شد.”

به گفته او رهبری جوانان، زنان، جامعه مدنی و مردمان بومی در کانون گفتگوهای بیست و هفتمین کنفرانس اقلیمی خواهند بود.

 (© Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)
بیست و هفتمین کنفرانس سازمان ملل در مورد تغییرات اقلیمی (COP27) از ۶ تا ۱۸ نوامبر در مصر برگزار خواهد شد. (© Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)

وزارت امور خارجه گفت که ایالات متحده برای تسریع اقدامات تعیین شده در بیست و ششمین کنفرانس، مشتاقانه در انتظار همکاری با مصر می باشد.

ایالات متحده همچنین به همکاری با ۱۹۰ کشور امضاکننده توافقنامه پاریس برای ترویج اهداف اقلیمی و پیشبرد همکاری های جهانی در موارد زیر ادامه خواهد داد:

  • کاهش انتشار کربن.
  • سازگاری با اثرات تغییرات اقلیمی.
  • امور مالی مرتبط با اقدامات اقلیمی.
  • توسعه فناوری.
  • خسارت و آسیب های ناشی از بلایای آب و هوایی و غیره.

به گفته وزارت امور خارجه، برای در نظر نگه داشتن هدف در محدود کردن گرمایش به ۱٬۵ درجه سانتیگراد، ایالات متحده در مذاکرات چند جانبه و همچنین رویدادهای عمومی و گفتگوهای دو جانبه برای کمک به کشورهای شریک در سراسر جهان برای تعیین و تحقق بخشیدن به اهداف بلند پروازانه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و افزایش انعطاف پذیری در برابر تغییرات آب و هوایی شرکت خواهد کرد.

پرزیدنت بایدن در نشست مجازی رهبران پیرامون تغییرات اقلیمی گفت: “این یک الزام اخلاقی، یک الزام اقتصادی، یک لحظه سرنوشت ساز و همچنین لحظه ای مملو از فرصت های فوق العاده است. وقت کمی در دست داریم، اما من معتقدم که می توانیم این کار را انجام دهیم و این کار را به انجام خواهیم رساند.”