ابرقهرمانان دکتر نایف المطوع مردان و زنان هر دو را شامل می شوند و به کشورهای گوناگون تعلق دارند. (عکس از گروه رسانه تشکیل)

دکتر نایف المطوع خالق سلسله کتاب های مصور ۹۹تن، اکنون مورد حملۀ دولت اسلامی عراق و شام (داعش) قرار گرفته است که در یک رشته توئیت خواستار به قتل رساندن وی شده است.

هنگامی که المطوع ۹۹نفر را آفرید، هدفش این بود که ارزشهای اسلامی مانند مدارا و چند فرهنگی  بودن را به صورتی مورد علاقۀ کودکان و دوستداران کتابهای مصور در سرتاسر جهان بود به اشتراک بگذارد. این فکر موفق شد. از هنگام عرضه نخستین جلد از این رشته کتابها در سال ۲۰۰۳، میلیونها تن به آنها علاقه مند شده اند. این کتابها به بسیاری از زبانها انتشار یافته و الهام بخش سریال های تلویزیونی ویژه ای در همان زمینه بوده اند.

داعش نماینده دیدگاه کاملا متفاوتی از اسلام است.

در ۹۹تن مردان و زنان از کشورهای مسلمان و غیر مسلمان می آیند، و ایمان فردی آنها هرگز مشخص نمی شود. با وجود این همۀ آنها در پیگیری عدالت با یکدیگر متحد هستند.

المطوع در۲۰ فوریه طی یک گفتگوی اینترنتی درتارنمای وزارت امور خارجه گفت که در ۹۹تن “این که شما از چه کشوری می آیید، چه مذهبی دارید یا پسر و دختر بودن شما هیچ اهمیتی ندارد. آنچه نهایت اهمیت را دارد قدرتی است که شما برای کمک به حل مسائل امروز جامعه دارید و می توانید داشته باشید.”

در ۲۰۱۰ قهرمانان ۹۹تن با بت من، با زن شگفت انگیز، و دیگر ابرقهرمانان یک رشته کتاب مصور انتشارات دی سی به نام اتحادیه عدالت آمریکا یک تیم تشکیل دادند. به خاطر خلق “ابر قهرمانانی که آموزه ها و مدارای اسلام را تجسم می بخشند”، پرزیدنت اوباما المطوع را مورد تحسین قرار داد.

قهرمانان این رشته کتاب ها بر پایۀ ۹۹ صفت که به الله نسبت داده شده پیدایش یافته اند.  هر قهرمانی یک سنگ جادویی می یابد که قدرت ویژه ای مانند حمل اشیاء به فواصل دور و نیروی فوق انسانی به او می بخشد. آنها برای جنگیدن با بدی ها با یکدیگر همکاری می کنند. ولی بنا به گفتۀ المطوع، هرچند که قهرمانان او از اسلام الهام گرفته و مورد تأیید علمای شریعت واقع شده اند، در عمل هیچ بحثی درباره دین نمی کنند.