کیمبرلی ماتلی تا سال 2008 از ایالات متحده خارج نشده بود. در آن سال بود که او از برنامه وزارت امور خارجه برای آموزش و تعلیم وکلا در افغانستان آگاهی یافت. ماتلی، که در گذشته به عنوان ملکه زیبایی ویسکانسین انتخاب شده بود، از فرصت برای ایجاد تغییر استفاده کرد و عازم کابل شد. به عنوان نخستین وکیل خارجی در افغانستان، ماتلی شروع به دفاع از زندانیان غربی که بدون رعایت الزامات قانونی در حبس به سر می بردند، کرد. او سپس شروع به رسیدگی به پرونده های زنان و دختران افغان کرد که با تبعیض و خشونت مواجه بودند- او حتی در یک پرونده هم شکست نخورده است.

قوانین مال ما هستند، و صرفنظر از قومیت، ملیت، جنسیت، و نژاد، آنها به ما تعلق دارند. مبارزه برای عدالت دیوانگی نیست.”

در پرونده ای که اخیراً به آن رسیدگی کرد، یک دختر شش ساله برای پرداخت بدهی خانواده اش به عنوان عروس وعده داده شده بود. سرنوشت او در یک جرگه، یا شورای قبیله ای سنتی تعیین شده بود. ماتلی جرگه دیگری تشکیل داد که این تصمیم را لغو کرد. او همچنین مردان آن جرگه را قانع کرد تا هرگز دختران خود را به فروش نرسانند، دختران شان را به مدرسه بفرستند، و اجازه دهند خود دختران شوهر آینده شان را انتخاب کنند. داستان ماتلی، یکی از داستان های متعددی است که ما در روز جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر جشن گرفته می شود، گرامی می داریم. این داستان همچنین یادآور این امر است که کارهای بیشتری باید انجام گیرند تا همه از حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر (که به بیش از ۳۰۰ زبان ترجمه شده است) برخوردار شوند. شما لزوماً نباید وکیل باشید یا در دفاع از عدالت به آن سوی دنیا سفر کنید. شما برای پیشبرد حقوق بشر در جامعه تان فقط به علاقه شدید و چند ابزار و توصیه نیاز دارید. با استفاده از هشتگ  #rights365 درباره مسائل مربوط به حقوق بشر که به نظر شما حائز اهمیت هستند، توئیت ارسال کنید.