آیا یک ترانه بیانسه می تواند دنیا را تغییر دهد؟

تصنیف "من اینجا بودم" به اجرای بیانسه، به یک گروه عراقی الهام بخشید تا دست به اقدامی مثبت بزنند. (عکس از آسوشیتدپرس)

آیا یک ترانه می تواند دنیا را تغییر دهد؟ یک گروه عراقی در بغداد معتقدند که ممکن است، و با نیکوکاری آن را ثابت می کنند.

در روز جهانی انسان دوستی ٢٠١٢، بیانسه، ستاره بزرگ آمریکایی تصنیفی را تحت عنوان “من اینجا بودم” را اجرا کرد. پنج عراقی به شعر آن توجه و عمل کردند:

“من فقط می خواهم مردم بدانند

که من با دل و جان تمام تلاشم را کردم

تا به کسی کمی شادی ببخشم

دنیا مکانی کمی بهتر است

چرا که من اینجا بودم”

در ژانویه ٢٠١٣، این گروه عراقی ها ابتکار “من اینجا بودم” را راه اندازی کردند که کمک های انسان دوستانه ارائه می دهد و طرح های خدمات عمومی را به اجرا می گذارد. بیش از ١٥٠ داوطلب پارک ها را پاکسازی می کنند، کالاهای امدادی را جمع آوری و به میان نیازمندان توزیع می کنند و حتی ساختمان های تاریخی را ترمیم و بازسازی می کنند.

گروه های داوطلب مانند “من اینجا بودم” به حمایت از یک جامعه مدنی سالم کمک می کنند. ایالات متحده و سازمان ملل از سازمان های انسان دوستانه و تلاش های داوطلبانه در سراسر جهان حمایت می کنند.

شما برای بهتر کردن جهان چه کاری انجام می دهید؟