شما اگر ندانید ابولا در کجا شایع شده است، نمی توانید جلوی آن را بگیرید. پزشکان بدون مرز یا صلیب سرخ پیش از اعزام امدادگران بهداشتی  و وسایل امداد به کشورهای آلوده به بیماری ابولا، باید به تحقیق و ردیابی موارد ابتلاء از دهکده ای به دهکده دیگر بپردازند.

اما نقشه های موجود از لیبریا، سیرالئون و گینه  ناقص اند و یا در آنها اشتباهاتی وجود دارد.

در این جا است که MapGive  وارد عمل می شود. این کوشش از طرف وزارت امور خارجه و صلیب سرخ با استفاده از قدرت  نرم افزار معروف به “خیابان باز” به داوطلبان، حتی اگر هیچگاه  در محل نبوده باشند امکان می دهد که راه های و مکانهای مشخصی به نقشه های مورد استفاده امداد گران بیفزایند.

با تکیه بر ابزارهایی مانند MapGive ، تعداد بیشتری از ما می توانیم نقشی در مبارزه با  ابولا ایفا کنیم.