شین گرینگ دارای یک مدرک معماری و گواهینامه ساختمان سازی سبز است. او متوجه شد که تقاضا برای منازل مسکونی که با دید مصرف بهینه انرژی ساخته می شوند افزایش یافته است. و می دانست که عده معدودی از معماران از آموزش لازم برای این کار برخوردارند و چنین خانه هایی را طراحی و بنا می کنند. مانند هر کارآفرین خوب دیگر، گرینگ طرحش را بر اساس نیاز و به روشی که برای مردم مفید بود به اجرا درآورد.

در سال ٢٠١١ گرینگ و همکارش شرکت کسب و کار نوپای Bould را که معماران، طراحان و مقاطعه کاران را آموزش و با پایان دوره به آنها گواهینامه تکمیل دوره اعطا می کرد، راه اندازی کرد. اما همانطور که هر دست اندرکار ساختمان سازی می داند تحصیل مهم است اما تجربه عملی ضروری است.

 گرینگ با گروه غیرانتفاعی مسکن برای بشریت که برای اقشار کم درآمد در سرتاسر جهان خانه سازی می کند تماس گرفت. در توافقی که به سود هر دو طرف بود، شرکت های وابسته و همکار با مسکن برای بشریت به سوی استفاده و به کارگیری استانداردهای سبز در ساختمان سازی گام برداشتند و Bould نیز فرصتی پیدا کرد تا زمینه کسب مهارت عملی را برای هنرجویان تازه اش فراهم کند.

شین گرینگ (اهدایی از شین گرینگ)

به تازگی گرینگ فعالیت Bould را با ارائه خدمات آموزشی از طریق شورای ساختمان سازی سبز ایالات متحده که رواج منازل مسکونی سازگار با محیط زیست را در دستور کار دارد، توسعه داده است.

 تا کنون، Bould بیش از ٤٠٠ متخصص را آموزش داده است و در ساخت ٤٠ منزل مسکونی دارای پروانه سبز برای اقشار کم درآمد در ١٠ ایالت مشارکت داشته است.

 بگذاریید تا Bould  و دیگر ابداعات سبز در هفته جهانی کارآفرینی (از ١٧ تا ٢٣ نوامبر ) و اجلاس جهانی کارآفرینی که امسال در مراکش (از ١٩ تا ٢١ نوامبر)  برگزار می شوند، الهام بخش شما باشند. در این مراسم از کسانی که  برای جوامع خود مزایای اقتصادی ایجاد می کنند، قدردانی می شود.