پاسخ به پرسش های کودکان سخت ترین کار است … به ویژه اگر مربوط به افراط گرایی مذهبی باشند.

این فیلم که در جشنواره بین المللی فیلم های ٦٠ ثانیه ای (60SIFF) سال ٢٠١٤ پخش شد، به خوبی افراط گرایی را از دیدگاه یک کودک تشریح می کند:

فیلم “میان مذاهب” که توسط فرقان شهید و اسد نور ساخته شده، داستان پسربچه جوانی را باز می گوید که قربانی افراط گرایی خشونت طلب شده است. پسربچه که به زبان اردو صحبت می کند، می پرسد: “آیا خدا به آنها گفت که خانه مرا بسوزانند؟” و پسر بچه دیگری به این پرسش پاسخ می دهد.

جشنواره بین المللی فیلم های ٦٠ ثانیه ای فیلم هایی را در ده رده بندی –صلح، میان مذاهب، آب، محیط زیست، رنگ های کشور شما، مناقشه، کمدی، خلاقیت و بردباری- می پذیرد. مدت فیلم نباید از ٦٠ ثانیه بیشتر شود.