بزرگترین و ثروتمندترین شهر آمریکای لاتین در انتظار باران است. اگر بزودی بارندگی نشود، سائوپالو ممکن است پیش از سال ۲۰۱۵ دچار کمبود آب شود. رئیس سازمان تنظیم مقررات آب به ساکنان هشدار داده است که خود را برای یک “فروپاشی که نظیر آن تا کنون دیده نشده است” آماده کنند.

چنین اتفاقی چگونه ممکن است؟

نقطۀ آغاز این جریان جنگل زدایی در آمازون  است. که بیش از ۲٫۰۰۰ کیلومتر با شهر فاصله دارد. با قطع درختان در جنگل بارانی، توانایی جنگل برای انتشار رطوبت در هوا کاهش می یابد. جریانات هوا که حامل رطوبت هستند و به نام “روخانه های پرنده” شهرت دارند از حرکت به سوی جنوب باز می مانند و این امر به تغییر آب و هوا در منطقۀ جنوب منجر می شود. (سخنرانی پرزیدنت اوباما را دربارۀ اهمیت مبارزه با تغییر آب و هوا تماشا کنید)

مردم در حال حمل بطری های پلاستیک برای به منظور آوردن آب از یک کیوسک محله درشهری خارج از سائو پالو. (عکس از آسوشیتدپرس)

میلیاردها بطری آب از میان رفته اند. موضوع مهم تر، جنگل زدایی در آمازون نسبت به سال گذشته ۲۹ درصد افزایش داشته است. (به همین سبب بعضی از مردم از تلفن های موبایل برای نظارت بر جنگل زدایی استفاده می کنند.)

تا هم اکنون ۱۴ میلیون ساکنان سائوپالو در نتیجۀ کمبود بارندگی که موجب ته کشیدن یک مخزن عمدۀ آب شده است تحت تأثیر قرار گرفته اند. یکی از مدیران سازمان دولتی آب که در شهر به خدمت اشتغال دارد گفت سائو پالو فقط برای دوهفته ذخیرۀ آب آشامیدنی دارد. دیگر نقاط برزیل با خطرهای متفاوتی، شامل کاهش محصول قهوه، نیشکر و دیگر فرآورده های صادراتی مواجهند.

جنگل زدایی دارای پی آمدهای جدی و دور رس است. با پشتیبانی از تولید دوام پذیر جنگل زدایی را متوقف سازید. ویرانی های ناشی از جنگل زدایی را با استفاده از تصویرهای ماهوارۀ ناسا تماشا کنید و تصمیم بگیرید برای درختکاری در جامعۀ خود داوطلب شوید.

توجه: تعدادی از پیوندهای بالا به زبان انگلیسی است.