این صدف می تواند در آینده انرژی تحول ایجاد کند

یک صدف دو کفه ای عظیم در معرض دید عموم در آکواریوم وایکیکی، هاوایی (عکس از آسوشیتد پرس)

آیا لب های رنگارنگ صدف دو کفه ای بزرگ کلیدی برای دستیبابی به انرژی های تجدیدپذیر است؟ با وزنی ۲۰۰ کیلوگرمی و دوره حیاتی که به بیش از یک قرن به درازا می کشد، این نرم تنان شگفت انگیز انرژی بسیاری را از خورشید جذب می کنند. راز آنها چیست؟

جلبک های ظریفی دراعماق پوسته صدف ها زندگی می کنند. آنها تابش خورشید را به انرژی تبدیل کرده و از طریق فتوسنتز برای این صدف تامین انرژی می کنند. یافته ها حاکی از آن است که لب های این صدف ها همانند آینه هایی کاملا کارآمد عمل می کند. دان مورز از دانشگاه کالیفرنیا در سانتا باربارا می گوید: “این لب ها فوتونه ای نور خورشید را به اعماق داخلی بافت های صدف هدایت می کنند.”

Scientist crouching between rows of algae-encrusted material (AP Images)
یک دانشمندان خم شده و لا به لای ردیف های مواد مختلف پوشیده شده از جلبک ها را جستجو می کنند. (عکس از آسوشیتدپرس)

دانشمندانی که در زمینه منابع نوین انرژی تحقیق می کنند به این موضوع توجه نشان می دهند. از آنجایی که همزیستی صدف و جلبک آن را به یک نیروگاه شبیه کرده است درک اینکه چگونه لب های صدف نور را منتقل می کند و چینش جلبک ها چگونه است می تواند به ما در طراحی بهتر صفحه های خورشیدی کمک کرده یا به ما در ساخت سوخت های زیستی از جلبک ها کمک کند.

اما اگر این صدف ها ناپدید شوند هیچ یک از این ها به وقوع نمی پیوندد. هم اینک این موجودات در رده گونه های در معرض خطر دسته بندی شده اند. گرمایش زمین باعث از بین رفتن زیستگاه های آن ها در اقیانس هند و دریاهای صخره ای در جنوب اقیانوس آرام شده است.

شما برای محافظت ازاین صدف های عظیم الجثه و دیگر جانداران دریایی چه کاری می توانید انجام دهید؟