اگر اتفاقات روز را دنبال کنید دنیای امروز بسیار ناخوشایند بنظر می رسد. اما اگر فرای تیتر اخبار نظری بیافکنید، جهان از آنچه تصورش را دارید بهتر است.

و در حال بهتر شدن نیز هست.

پروفسور ماکس روزر از دانشگاه آکسفورد به بررسی شماری از ارقام درعرض قرن گذشته پرداخته و آنها را دلگرم کننده می بیند.

بنظر می رسد که رشد اقتصادی با گسترش دموکراسی در ارتباط است. رُزر در طرح آنلاین خود،  دنیای ما در شکل داده ها  نوشت: “کشورهایی که در برقراری دموکراسی پیشقدم بوده اند نخستین کشورهایی هستند که به رشد اقتصادی رسیده اند.  بنا بر این نرخ کنونی رشد اقتصادی امیدواری می دهد که در سرتاسر جهان دموکراسی گسترش بیشتری پیدا کند. “

رُزر همچنین کاهش خشونت، بالاتر رفتن سطح بردباری، تغذیۀ بهتر و کاهش میزان فقر را در دنیای امروز نسبت به زمانهای پیشین ردیابی می کند.

حکومترانی دموکراتیک و حمایت از حقوق بشر برای ادامه این روندهای مثبت اهمیت اساسی دارند. بنا به گزارش آژانس توسعۀ بین المللی ایالات متحده USAID))، در کشورهایی که دولت های فاسد دارند و حکومت قانون در آنها ضعیف است، احتمال خطر بروز جنگ داخلی و خشونت شدید و جنایتکارانه در مقایسه با دیگر کشورهای در حال توسعه ۳۰ تا ۴۵ درصد بیشتر است.”