در حال حاضر، دست کم ٢٠ میلیون نفر قربانی قاچاق انسان، و همه کشورها گرفتار این مشکل هستند.

همانطور که جان کری، وزیر امور خارجه هنگام انتشار گزارش سالانه قاچاق انسان ٢٠١٤ اظهارداشت:

“چه دختری که در دام یک روسپی خانه افتاده، زنی که به عنوان خدمتکار خانگی به بردگی کشیده شده، پسری که او را در خیابان به تن فروشی واداشته اند یا مردی که در یک قایق ماهیگیری گرفتار آمده است، همه قربانیان این جنایات نام و خانواده دارند. و همه آنها از حق زندگی به شیوه انتخاب خود محروم گشته اند.”

قاچاق انسان اغلب نیز به فعالیت های جنایی مانند قاچاق مواد مخدر و اسلحه، و استخراج غیرقانونی معدن و درخت بری غیرقانونی مرتبط است.
منظور افزایش آگاهی درباره این مسئله و همبستگی با قربانیان قاچاق انسان آن، عکس صفحه فیس بوک خود را تغییر دهید.

شما چه کاری می توانید بکنید؟ سازمان ملل از طریق پیکار قلب آبی (Blue Heart) از شما می خواهد تا به منظور افزایش آگاهی درباره این مسئله و همبستگی با قربانیان قاچاق انسان آن، عکس صفحه فیس بوک خود را تغییر دهید.

شما همچنین می توانید نشان قلب آبی را در وبلاگ یا تارنمای خود بارگزاری کنید. راه های دیگری نیز برای اقدام وجود دارند. برای مثال، ببینید آیا مارک های مورد علاقه تان از کار اجباری یا کار کودکان بهره می برند یا نه.

اگر گمان می کنید فردی در نزدیکی شما قربانی قاچاق انسان است، وزارت امور خارجه اطلاعاتی را برای شناسایی و امداد به آن شخص در اختیار شما می گذارد.