انگلیسی یاد می گیرید؟ در طول چند هفته آینده ما هر روز گفتگوهایی را با ارائه فایل های صوتی و توضیحات در اختیار شما قرار خواهیم داد تا

تمرین کنید.

موضوع گفتگوی امروز، درباره هم ‌زمانی رویدادها است.

  

گفتگو

Meg: Well, hello there, Julia! Long time no see!

Julia: Meg! Hi! What a coincidence! I haven’t seen you in ages! What are you doing here?

Meg: I just got a new job in the city, so I’m shopping for some clothes. Hey, what do you think of this shirt?

Julia: Hmmm … well, you know how much I love blue. See? I’ve got the same shirt!

Meg: You always did have good taste! What a small world.

توضیحات 

  • به تاکیدی که بر روی “hello” (سلام) وجود دارد دقت کنید. این نشان می‌دهد که مگ انتظار نداشته است جولیا را ببیند.
  • Long time, no see! این یک اصطلاح رایج برای سلام کردن به کسی است که مدت زیادی است او را ندیده‌اید.
  • What a ___! این علامت تعجب برای نشان دادن درجه بالای غافلگیری، خوشحالی، ناامیدی و غیره است (What a surprise to see you here! What a joy to have you with us! What a shame that you have to leave so soon! What a wonderful idea that is!  / چه سورپرایزی که تو را اینجا می‌بینم! چه خوب که اینجا پیش ما هستی! چه حیف که به این زودی باید بروی! چه فکر فوق‌العاده‌ای!)
  • You always did have good taste! به تکیه‌ای که بر “did,” وجود دارد توجه کنید که مگ از آن استفاده می‌کند تا بر این حقیقت تاکید کند که جولیا DOES have good taste! (سلیقه خوبی دارد!) مگ این را با حالت شوخی بیان می‌کند چرا که جولیا نیز از همان چیزی خوشش می‌آید که مگ نیز از آن خوشش آمده است.
  • What a small world یک اصطلاح رایج برای توصیف ملاقات‌ها یا رویدادهای دیگری است که از روی شانس و اتفاقی صورت گرفته‌اند.
آماده یادگیری بیشتر زبان انگلیسی هستید؟ مطالبی که ما در اینجا عرضه می کنیم به شما کمک می کنند. و وزارت امور خارجه نیز منابعی عالی در اختیار آموزگاران و شاگردان در همه سطوح می گذارد.

 متن انگلیسی