گفتگوهای روزمره برای نوآموزان زبان انگلیسی: سلام و احوالپرسی رسمی

سه نفر در یک کلاس درسی نشسته اند و با هم صحبت می کنند (Blend Images/Inmagine)
(Blend Images/Inmagine)

انگلیسی یاد می گیرید؟ در طول چند هفته آینده ما هر روز گفتگوهایی را با ارائه فایل های صوتی و توضیحات در اختیار شما قرار خواهیم داد تا تمرین کنید. موضوع گفتگوی امروز، احوالپرسی رسمی است.

گفتگو

JamesGood morning, Professor Austin. How are you doing?

Professor Austin: Good morning, James. I am doing well. And you?

James: I’m great, thank you. This is my friend Emma. She is thinking about applying to this college. She has a few questions. Would you mind telling us about the process, please?

Professor Austin: Hello, Emma! It’s a pleasure to meet you. I’m more than happy to speak with you. Please stop by my office next week.

Emma: It’s a pleasure to meet you, professor. Thank you so much for helping us.

Professor AustinDon’t mention it. Hopefully, I will be able to answer your questions!

توضیحات

  • اصطلاحات احوالپرسی مانند good morning/good afternoon/good evening (صبح بخیر/بعد از ظهر بخیر/عصر بخیر) برای سلام و احوالپرسی با افراد در زمان‌های مختلف در طول روز بکار می‌روند. “Good evening” (عصر بخیر) اغلب از ساعت 6 بعدازظهر به بعد یا بعد از غروب خورشید به کار می رود.
  • “Good night” برای سلام گفتن نیست. این اصطلاح زمانی به کار می‌رود که فرد در حال ترک یک مکان یا یک گروه است. Thank you and good night!/Good night, and see you tomorrow. (مرسی، شب بخیر!/ شب بخیر، تا فردا)
  • در آمریکا وقتی افراد به یکدیگر می رسند و سلام می‌کنند، مرسوم است که با یکدیگر دست دهند. دست دادن باید محکم باشد و معمولا حدود دو تا سه ثانیه طول می‌کشد ـ زمان کافی تا به یکدیگر بگویند “Nice to meet you” (از دیدار شما خوشوقتم).
  • Don’t mention it” شیوه دیگری برای گفتن “You’re welcome” (خواهش می‌کنم) است. عبارت “You’re welcome” رسمی‌تر است. با این حال، عباراتی مثل  Don’t mention it./No problem./Happy to help. (حرفش را هم نزنید./مشکلی نیست./خوشحالم که کمک کردم) شیوه های غیررسمی ‌تر برای پاسخ دادن به تشکر است.

آماده یادگیری بیشتر زبان انگلیسی هستید؟ مطالبی که ما در اینجا عرضه می کنیم به شما کمک می کنند. و وزارت امور خارجه نیز منابعی عالی در اختیار آموزگاران و شاگردان در همه سطوح می گذارد.