انگلیسی یاد می گیرید؟ در طول چند هفته آینده ما هر روز گفتگوهایی را با ارائه فایل های صوتی و توضیحات در اختیار شما قرار خواهیم داد تا تمرین کنید. موضوع گفتگوی امروز، معارفه های غیر رسمی است.

 

گفتگو

Jim: Who’s the tall woman next to Barbara?

Charles: That’s her friend Mary. Didn’t you meet her at Steve’s party?

Jim: No, I wasn’t at Steve’s party.

Charles: Oh! Then let me introduce you to her now. Mary, this is my friend Jim.

Mary: Hi, Jim. Nice to meet you.

Jim: You, too. Would you like a drink?

Mary: Sure, let’s go get one.

توضیحات

  • Who’s” شکل خلاصه شده who is است و درست مثل “whose” (/huwz/) تلفظ می‌شود اما معنای آن متفاوت است.
  • Didn’t you meet her …? توجه کنید که این یک سوال منفی است. چارلز فکر کرده است که جیم و مری قبلا همدیگر را دیده‌اند و حالا تعجب می کند که جیم، مری را نمی‌شناسد و به همین دلیل برای نشان دادن تعجب خود سوال منفی  به کار می‌برد.
  • I wasn’t at Steve’s party. توجه داشته باشید که در اینجا تاکید بر روی “at” است با اینکه معمولا حروف اضافه، تکیه ضعیفی دارند. در اینجا، “at” به معنی “there” است (I wasn’t there / من آنجا نبودم).
  • Mary, this is my friend Jim. این یک روش دوستانه برای معرفی دو نفر به یکدیگر است. معمولا بعد از چنین جمله‌ای، این جمله می‌آید: “Jim, this is Mary” (جیم، این مری است). در این مورد، مری برای گفتن: “Hi, Jim” (سلام جیم) پیشدستی می کند.
  • Nice to meet you. این یک پاسخ رایج پس از آشنایی با کسی است.
  • Sure” اغلب در محاوره رسمی به معنای “بله” استفاده می‌شود.

آماده یادگیری بیشتر زبان انگلیسی هستید؟ مطالبی که ما در اینجا عرضه می کنیم به شما کمک می کنند. و وزارت امور خارجه نیز منابعی عالی در اختیار آموزگاران و شاگردان در همه سطوح می گذارد.