آماده یادگیری بیشتر زبان انگلیسی هستید؟ مطالبی که ما در اینجا عرضه می کنیم به شما کمک می کنند. و وزارت امور خارجه نیز منابعی عالی در اختیار آموزگاران و شاگردان در همه سطوح می گذارد.

موضوع گفتگوی امروز، درباره خرید در سوپرمارکت است.

گفتگو

 

Louise: Hey, Julia…Look at those desserts! How about baking some cookies today?

Julia: Hmm…Yeah, that’s a great idea! While we’re here, let’s pick up the ingredients.

Louise: OK, what do we need?

Julia: The recipe calls for flour, sugar and butter. Oh, and we also need eggs and chocolate chips.

Louise: Why don’t you get the dairy ingredients? You’ll find those in the refrigerated section in the back of the store. I’ll get the dry ingredients — they’re in aisle 10.

Julia: Great! Let’s meet at the checkout.

Louise: OK. See you there.

توضیحات

  • How about روشی دوستانه برای انجام دادن یک فعالیت است. توجه کنید که پس از “how about” (چطور است…) یک فعل “-ing” می‌آید.
  • Hmm … توجه کنید که جولیا چند لحظه مکث می‌ کند. “Hmm” (اممم) اصطلاحی است که از آن برای فکر کردن در مورد چیزی قبل از صحبت کردن استفاده می‌ شود.
  • That’s a great idea! به تأکید بر روی “great” (عالی) توجه کنید. جولیا در مورد آن فکر کرده است و به این نتیجه رسیده است که واقعاً می‌ خواهد کلوچه بپزد.
  • The recipe calls for روشی است برای گفتن اینکه “the recipe says we need” (دستور پخت می ‌گوید لازم است). عبارت “call for” (خواستار بودن) را می ‌توان برای صحبت در مورد پیش ‌بینی هوا هم به‌ کار برد. (They’re calling for rain. آنها می‌ خواهند/فکر می کنند باران بیاید.)
  • flour, sugar and butter. توجه کنید که این یک فهرست است، به همین دلیل مکث کوتاهی بین هر مورد صورت می‌ گیرد. همچنین توجه کنید که بر روی هر یک از مواد تکیه قرار می ‌گیرد زیرا این اطلاعات مهم هستند.
  • Why don’t you … این اصطلاح به این منظور استفاده می ‌شود که از کسی خواسته شود کاری انجام دهد. از آن برای توصیه کردن هم استفاده می ‌شود – اما در این حالت دو دوست دارند تصمیم می ‌گیرند که هرکدام چه کاری را انجام دهند.
  • Aisle به نا ملفوظ بودن “s” در واژه aisle دقت کنید. aisle (راهرو) یک مسیر مشخص در سوپر مارکت است که در دو طرف آن محصولات بر روی قفسه قرار دارند. هر aisle شماره ‌ای دارد تا پیدا کردن آن در صورت نیاز آسان باشد.
آماده یادگیری بیشتر زبان انگلیسی هستید؟ مطالبی که ما در اینجا عرضه می کنیم به شما کمک می کنند. و وزارت امور خارجه نیز منابعی عالی در اختیار آموزگاران و شاگردان در همه سطوح می گذارد.
متن انگلیسی