انگلیسی یاد می گیرید؟ در طول چند هفته آینده ما هر روز گفتگوهایی را با ارائه فایل های صوتی و توضیحات در اختیار شما قرار خواهیم داد تا تمرین کنید. موضوع گفتگوی امروز، درباره وقت و ساعت است.

 

گفتگو

 

Natasha: What time is it? We’re going to be late!

Tony: It’s a quarter after 7. We’re on time. Don’t panic.

Natasha: But I thought we had to be at the restaurant by 7:30 for the surprise party. We’ll never make it there with all this evening traffic.

Tony: Sure we will. Rush hour is almost over. Anyway, the party starts at 8. But I do need help with directions. Can you call the restaurant and ask them where we park our car?

توضیحات 

  • It’s a quarter after seven. این عبارت، یکی از روش‌های بسیار معمول برای گفتن این ساعت است و به این معناست: “پانزده دقیقه از ۷ گذشته است”. راه دیگر بیان این ساعت به این صورت است: “It’s seven fifteen.” (هفت و پانزده دقیقه است).  به طور کلی می ‌توان به این شکل گفت: “It’s a quarter past the hour.” (یک ربع از … گذشته است). این که چه موقعی از روز است را از کجا بفهمیم؟ به دنبال کلیدهای موجود در متن باشید: “evening traffic.” (ترافیک عصرگاهی).
  •  در گفتگو، ناتاشا و تونی در حال رفتن به یک مهمانی غافلگیری هستند. آنها باید به موقع برسند. بنابراین، عناصر فشار و فوریت در کار هستند. وقتی کسی تحت فشار زمانی است، می ‌توان از این اصطلاحات استفاده کرد: Don’t worry. / Don’t stress. / We’re fine. / We will be on time. (نگران نباش./ استرس نداشته باش./ وقت داریم./ به موقع می‌ رسیم.)
  • ناتاشا فکر می ‌کند که مهمانی غافلگیری در ساعت ۷:۳۰ شروع می ‌شود.  می ‌شود. دو راه مختلف برای بیان این ساعت وجود دارد. می ‌توان به راحتی گفت “seven thirty” (هفت و سی) یا “half past seven” (هفت و نیم).
  • Rush hour ساعتی از روز ـ معمولا در صبح ها و عصرها- است که ترافیک در آن ساعات به خاطر رفت و آمد مردم به/از محل کارشان با اتوبوس، ماشین، مترو، پیاده و غیره، سنگین است.

آماده یادگیری بیشتر زبان انگلیسی هستید؟ مطالبی که ما در اینجا عرضه می کنیم به شما کمک می کنند. و وزارت امور خارجه نیز منابعی عالی در اختیار آموزگاران و شاگردان در همه سطوح می گذارد.