گفتگوهای روزمره برای نوآموزان انگلیسی: صیانت از فرهنگ مان [با فایل صوتی]

مردی در حال پاک کردن گرافیتی از روی دیوار. (Thinkstock)

شش دانشجوی بین المللی با یکدیگر آشنا می شوند. وجه مشترک آنها این است که همه دانشجویان بین المللی هستند و برای یک ترم در ایالات متحده تحصیل می کنند. در طول این ترم، آنها تسلط بیشتری بر زبان انگلیسی پیدا می کنند و درباره فرهنگ ایالات متحده و رشته های تحصیلی شان مطالب بیشتری می آموزند. مجموعه جدید گفتگوهای روزمره این شش دانشجوی و تجربه هایشان را در طول ترم تحصیلی در یک دانشگاه آمریکایی پوشش خواهد داد.این گفتگوها برای سطح متوسط یا بالاتر آموزش انگلیسی مناسب هستند.

 

در این مکالمه، دو دانشجو (پیتر و آجای) درباره کمک به صیانت از یک فرهنگ دیگر با یکدیگر گفتگو می کنند.

آجای: On a whim, I signed up for an archeology class next semester. And the professor is well known for protecting cultural monuments.

پیتر: What exactly does that mean?

آجای: It means that she tries to prevent monuments from being vandalized or destroyed.

پیتر: I cannot imagine who would want to destroy a part of someone’s culture. Is there a lot of destruction of cultural monuments?

آجای: Unfortunately, there is. My professor also helps restore damaged monuments. I think she’s pretty famous around the world for this.

پیتر: That would be a really cool job. I’d like to try doing that.

آجای: I’m so glad you said that! My professor has asked for volunteers to help her with a restoration project next semester. And I signed us both up.

حالا بگذارید نگاه دوباره ای به اصطلاحات به کار رفته بیندازیم

 

Archeology: باستان شناسی. مطالعه فرهنگ های گذشته از طریق بررسی استخوان ها، ابزارها، بناها، و سایر اشیا جامعه دوران مورد نظر.

To protect: صیانت کردن؛ محافظت کردن.

cultural monument: بنای فرهنگی. یک ساختمان یا مجسمه یادبود مختص به یک شخص مشهور، یا یک رویداد تاریخی مهم در گذشته یا حال فرهنگ یک جامعه.

To prevent: جلوگیری کردن؛ پیشگیری کردن.

To vandalize: آثار هنری را ویران کردن. این فعل به شکب غیرفعال نیز استفاده می شود. برای مثال: “My car was vandalized last night.”

 

Intentionally: عمدا، از قبل  برنامه ریزی شده.

 

Destruction: تخریب تا حد ویرانی و غیر قابل ترمیم.

 

restore : در این مکالمه، به معنی ترمیم یک ساختمان، بنا، آثار هنری و غیره است تا آن را به شکل پیش از آسیب درآورند.

 

volunteer: داوطلب. کسی که بدون دریافت دستمزد یا بدون آنکه از او خواسته شده باشد، به خدمت می پردازد.

 

project: طرح؛ برنامه. کاری که اغلب برای به انجام رسیدن نیاز به زمان و تلاش دارد.

 

To sign up: ثبت نام کردن؛ نام نویسی کردن.

می خواهید بیشتر انگلیسی یاد بگیرید؟ مطالب ما به شما کمک می کنند.

تارنمای انگلیسی آمریکایی منابع رایگان گوناگونی را برای آموزگاران و نوآموزان زبان انگلیسی ارائه می دهد. مطالب آموزشی برای زبان آموزان روزانه در صفحه فیسبوک انگلیسی آمریکایی ارائه داده می شوند.  گفتگوهای روزمره توسط هایدی هولند، کارمند ارشد برنامه های زبان انگلیسی در اداره امور آموزشی و فرهنگی وزارت امور خارجه تنظیم شده اند