محافظت از کیفیت خاک، یک وظیفه جمعی

یک مرد خاک در دست دارد.

خاک، پایه و اساس حیات روی زمین است، ولی اغلب توجه ناچیزی به آن می شود.

نود و پنج درصد مواد غذایی ما از خاک منشاء می گیرند. بخش عمده این مواد محصول مزارع خانوادگی است که به گفته سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد برای مقابله و کاهش گرسنگی و فقر حیاتی هستند.

ولی مزارع خانوادگی به طور فزاینده ای با عواقب فرسایش و تنزل خاک مواجه هستند. بیابان زایی، جنگل زدایی و عملکردهای نامناسب کشاورزی، خاکی را که مزارع برای تولید محصولات بر آن اتکا دارند و همچنین مواد غذایی را که تولید می کنند در معرض خطر قرار می دهند.

بیشتر مردم قدر خاک را نمی دانند چرا که همیشه وجود داشته است. به منظور افزایش آگاهی در مورد اهمیت خاک و روش های محافظت و ترمیم آن، سازمان ملل روز پنجم دسامبر را به عنوان روز جهانی خاک تعیین کرده است.

برای کمک به محافظت از خاک کره زمین لزومی ندارد که حتماً کشاورز باشید. به خواندن این مقاله ادامه دهید تا ببینید چه کاری از دست شما بر می آید.

WhereFoodBegins_Persian
سازمان ملل متحد

ازجمله کارهایی که می توانید برای تقویت سلامت خاک و حاصلخیزی آن انجام دهید عبارتند از:

  • یک درخت بکارید. درخت ها روند فرسایش خاک را آهسته می کنند و رطوبت و مواد مغذی را در آن نگه می دارند.
  • در باغ یا مزرعه تان از آفت کش استفاده نکنید. برای مهار آفت کشاورزی از روش هایی استفاده کنید که با خاک سازگار هستند.
  • در خانه کامپوست کنید: ضایعات غذایی ارگانیک آشپزخانه و باغ خود را به صورت یک کپه یا در یک ظرف کانتینر جمع آوری کنید. پس از چند ماه می توانید آن را به خاک اضافه کنید و یا آن را به یک مزرعه محلی اهدا کنید.
  • روز جهانی خاک را با شرکت در یک رویداد در نزدیکی محل سکونت تان جشن بگیرید یا خودتان میزبان رویدادی به این مناسبت باشید.

توجه: پیوندهایی در این مطلب به زبان انگلیسی هستند.