تأثیری مثبت در تسریع کارآفرینی برای دختران: مشارکت شرکت های نو بنیاد در ابتکاری نو

احتمال این که یک دختر تحصیل کرده درآمد آیندۀ خود را برای خانواده اش سرمایه گذاری کند از انجام چنین کاری توسط یک پسر بیشتر است. (عکس از آسوشیتدپرس)

احتمال این که یک دختر تحصیل کرده درآمد آیندۀ خود را برای خانواده اش سرمایه گذاری کند از انجام چنین کاری توسط یک پسر بیشتر است. (عکس از اسوسیتدپرس)

۲۵۰ میلیون دختر در فقر به سر می برند. دولتها می توانند کمک کنند ولی بهتر کردن زندگی چنین تعداد زیادی به فرصت های شغلی نیاز دارد که کارآفرینان می توانند تأمین کنند.

بنیاد نایکی و “گروه آنریزنبل” برای همین منظور به کارآفرینان جوان مؤنث کمک می کنند. آنها به نیروهای دیگر برای راه اندازی GirlEffectAccelerator، یک برنامۀ کوتاه مدت برای راهنمایی این کارآفرینان نوظهور و کمک به آنها به منظور ارائۀ فکرهای خود به سرمایه گذاران بالقوه پیوسته اند.

دانیل اپستین، بنیانگذار “گروه آنریزنبل” گفت: ” کارآفرینان به خودداری از قبول وضع موجود شهرت دارند، من نمی توانم تصور کنم وضع موجود بیش از آنچه که محدود ماندن ۲۵۰ میلیون دختر نوجوان را در اوضاع و احوال حاکم بر آنها تثfیت می کند ارزش داشته باشد.”

چرا روی دختران نوجوان سرمایه گذاری کنیم؟ دلیلش این است که وقتی دختران موفق شوند، دنیا موفق می شود:

اپستین می گوید: “در سرتاسر بازارهای نوظهور نشان داده شده است که یک دختر تحصیل کرده ۹۰ درصد درآمد آیندۀ خود را برای خانواده اش سرمایه گذاری می کند، حال آنکه این رقم در مورد پسران ۳۵ درصد است.”

ده شرکت خطرپذیر که به عنوان شتاب دهنده برگزیده شده اند باید علاوه بر تعهد به  GirlEffectAccelerator  باید از شرکت هایی باشند که برای کسب سود فعالیت می کنند و قادر به انجام عملیات در کشورهای چند گانه باشند. اپستین گفت: هدف نهایی … بالابردن سریع مزایایی است که این شرکتها می توانند عاید دخترانی کنند که در فقر به سر می برند.”

نمایندگان ۱۰ شرکت نوبیناد آمریکایی و هندی از ۳۱  اکتبر تدوین راهبرد را با ۳۰ مربی برجسته در کالیفرنیا آغاز می کنند. ارائۀ نهایی  نتایج در ۱۱ نوامبر در سان فرانسیسکو در رویدادی به سبک TED صورت خواهد گرفت.