دانشجویان بین المللی در حال حاضر تنها به یک چیز فکر می کنند: امتحانات نهایی. ولی کسانی که بعد از امتحانات به  کشورشان بر می گردند، باید برای فکر دیگری هم جا باز کنند: روادید بازگشت.

اگر روادید دانشجویان در خلال مدتی که بین ترم های نیمسال تحصیلی خارج از کشور به سر می برند منقضی شود، باید هرچه زودتر برای دریافت روادید جدید و بازگشتن به موقع به دانشگاه به خاطر شروع کلاس ها تقاضا بدهند.

خبر خوب این است که ایالات متحده برای رسیدگی به روادیدهای دانشجویی اولویت قائل می شود. اگر وقت معمول رسیدگی نتواند دانشجویان را به موقع به سر تحصیلشان بازگرداند، آنها ممکن است خواستار رسیدگی سریع به کار خود شوند و این اقدام آنها را به جلوی صف نزدیکتر می کند. اگر برای همان روادید به منظور حضور در برنامۀ ذکرشده در روادید قبلی تقاضا می دهند، ممکن است برای معاف شدن از مصاحبه واجد شرایط باشند و مجبور نشوند در سفارتخانۀ محل اقامت خود برای مصاحبه حضور پیدا کنند.

برای آگاهی از این که چه کسی واجد شرایط است، چگونه باید تقاضا داد، و چه مدارکی باید ارائه گردد، متقاضیان می توانند به بخش روادید در  تارنمای سفارت یا کنسولگری  مراجعه کنند.

بسته به این که تقاضای خود را در کجا ارائه می کنند- مقررات متفاوتی برای کشورهای مختلف وجود دارد.

دانشجویانی که برای بازگشت به مدرسه به روادید جدید نیاز دارند باید اقدامات زیر را دنبال کنند:

  • تحقیق درباره اینکه آیا برای معافیت از مصاحبه واجد شرایط هستند یا  نه.
  • اگر برای معافیت از مصاحبه واجد شرایط نباشند باید بررسی کنند و از مدت انتظار برای گرفتن قرار ملاقات در کنسولگری یا سفارتی که به آن تقاضا داده اند مطلع شوند.
  • مدت انتظار را برای قرار ملاقات به مدت رسیدگی بیفزایند.
  • اگر مدت انتظار به صورتی است که به آنها امکان بازگشت به موقع را برای شروع کلاس های نیمسال تحصیلی جدید  نمی دهد، از صلاحیت خود برای گرفتن قرار سریع  مصاحبۀ روادید آگاهی پیدا کنند.

اطلاعات بیشَتری کسب کنید

پاسخ به بیشتر پرسش های مربوط به روادید را می توان با یک بار مراجعه به دفتر امور کنسولی دریافت کرد.

شما همچنین می توانید به برنامۀ تعاملی آیندۀ  EducationUSA به نام برای آیندۀ خود سرمایه گذاری کنید  در١١ دسامبر سر بزنید. این برنامه اطلاعات بسیار زیادی دربارۀ مزایای تحصیل در ایالات متحده در اختیارتان می گذارد.