پیت سوکولوسکی، سردبیر سیار میریام وبستر، ناشر فرهنگ های معروف زبان انگلیسی می گوید:”انگلیسی تجاری تصویری زنده دارد و رگه ای از طنز سیاه نیز در آن دیده می شود.  شما می توانید آن را در عبارت هایی مثل <چتر نجات طلایی> [مبلغ  عظیم پولی که  یک شرکت به مدیری که مجبور به ترک سمت خود می شود می پردازد]  و <پَرش گربه مرده> [بهبود کوتاه و کم اهمیت بهای اوراق بهادار، بعد از سیر نزولی شدید این اوراق]” بشنوید.

برخی  از عبارات مرتبط با کسب و بازرگانی از اتاق هیئت مدیره بیرون می آیند و به بخشی از مکالمه روزمره مردم تبدیل  می شوند.  نُه نمونه از دنیای کسب و بازرگانی را که بصورت بخشی از مکالمات روزمره و نیز گفتگوهای تلویزیونی شده اند در صفحه انگلیسی بخوانید.

سایر منابع برای آموختن انگلیسی

مرکز منبع انگلیسی آمریکایی و صفحه انگلیسی آمریکایی در فیسبوک به شما برای تسلط بر انگلیسی محاوره ای کمک می کند. صدای آمریکا داستانهای خبری، و نوارهای کوچک پخش می کند و ابزار های رایگان دیگری برای کمک به دانشجویان در سطوح گوناگون در اختیار می گذارد.