درک اصطلاحات یکی از دشوارترین عناصر تسلط بر یک زبان است. یک اصطلاح متشکل از گروهی از واژه ها است که همراه یکدیگر معنی تازه و متفاوتی به خود می گیرند. کسانی که به زبان مادری خود سخن می گویند مکررا اصطلاحات را در مکالمه روزانۀ خود به کار می برند ، ولی اصطلاحات ممکن است باعث سردرگمی دانشجویانی شوند که هنوز تسلط کامل به آن زبان ندارند. 

جان کری، وزیر امور خارجه، اخیرا یک  گزارش جدید  را درباره خطر تغییرات آب و هوا به عنوان یک “قناری در یک معدن زغال سنگ” توصیف کرد.   معنای این اصطلاح چیست؟

قناری در معدن زغال سنگ

معنی

کسی یا چیزی که نخستین هشدار دهندۀ خطر باشد

canary_spot_art
عکس از وزارت امور خارجه/داگ تامپسون

تاریخچه

معدنچیان زغال سنگ معمولا با خود قناری به درون معدن ها می بردند. قناری ها به گازهای خطرناک بیشتر از انسان ها حساس هستند. اگر قناری می مرد، معدنچیان می دانستند که در معدن گاز خطرناک وجود دارد و آنجا را ترک می کردند.

منظور کری از به کار بردن آن اصطلاح این بود که گزارش هشدار می دهد که اگر اقداماتی برای کاستن از یا متوقف ساختن تغییرات آب و هوا به عمل نیاید، خطری در انتظار خواهد بود.  استفادۀ او از ” قناری در معدن زغال سنگ”  به طرز خاصی مناسب بود، چون زعال سنگ یک سوخت فسیلی است، که پس از سوختن گاز های گخانه ای تولید می کند که می توانند  به گرمایش زمین کمک کنند.   ایالات متحده در مبارزه با تغییرات آب و هوا نقشی پیشگام دارد .   و برای کمک به این منظور شما می توانید کارهای زیادی انجام دهید.