راهنمایی های یک کارشناس برای تحصیل در ایالات متحده

در آموزش عالی آمریکا استادان انتظار دارند که با دانشجویان تبادل فکری داشته باشند (عکس از آسوشیتدپرس)

چمدان های خود را بسته اید و بلیط ها و گذرنامه تان را در دست دارید. انگلیسی  خود را هم تقویت کرده اید. اکنون زمان آن فرارسیده که به یک میلیون دانشجویی که هر سال در آمریکا تحصیل می کنند بپیوندید. آیا آماده اید؟ برای کمک به این که شما با اطمینان پاسخ “بله” بدهید از یک کارشناس دعوت کرده ایم تا شما را راهنمایی کند که بعد از ورود به خاک آمریکا چگونه در یک محیط دانشگاهی ایالات متحده رفتار کنید.

دکستر پادایاچی، هماهنگ کنندۀ زندگی دانشجویان بین المللی در کالج امهرست، ماساچوست، تا حد زیادی از تجربۀ دانشجویان بین المللی آگاهی دارد، چون خود او تا همین اواخر یکی از آنها بود. پادایاچی که از آفریقای جنوبی می آید این راهنمایی ها را ارائه می کند:

از کشور زادگاهتان صحبت کنید : پادایاچی گفت: ” به عنوان یک معرفی مقدماتی از ویژگی های برجستۀ فرهنگ خودتان که دوست دارید دانشجویان و شهروندان آمریکایی از آنها آگاه شوند صحبت کنید. او همچنین به دانشجویان بین المللی توصیه می کند که دربارۀ فرهنگ مردمی ایالات متحده مطالبی بیاموزند.

وقتی با دانشجویان دیگر آشنا می شوید آماده باشید تا از فرهنگ خودتان صحبت کنید(عکس از آسوشیتدپرس)

درباره رشته های تحصیلی دانشگاه خود مطلع باشید: در حالی که  بخش اعظم دانشجویان بین المللی  رشته های تحصیلی خود را در ارتباط با مسیر های شغلی مشخص- نظیر مهندسی، امور مالی و یا علوم کامپیوتری- انتخاب می کنند، برخی از آنها هم  در رشته های هنرهای آزاد تحصیل می کنند. با دانش آموختگان کشور خود و یا دانشجویان آمریکایی تماس بگیرید تا از گزینه هایی که در اختیاردارید آگاهی داشته باشید. از ادارۀ پذیرش و ثبت نام سؤال های فراوانی دربارۀ الگوی آموزش بکنید. پادایاچی توصیه کرد: “اطلاعاتی را که دربارۀ دوره های درسی و شرایط مربوط به آنها در دسترس قرار دارند بخوانید.”

فکرها و عقایدتان را  به اشتراک بگذارید: مطمئن شوید که می توانید به راحتی زبان انگلیسی صحبت کنید، چون در بسیاری از کلاس ها دانشجویان باید حضور فعال و مشارکت داشته باشند. پادایاچی گفت: “به خاطر داشته باشید که استادان در نهادهای آموزشی ایالات متحده میل دارند از نظر فکر و عقیده با شما تعامل برقرار کنند. “

تجربۀ خود را غنی کنید: در گروه هایی که به وسیلۀ دانشجویان اداره می شوند شرکت کنید تا دربارۀ خودتان و دیگران بیشتر بیاموزید. به یاد داشته باشید که در حالی که ورود به پاره ای موضوعات در بعضی فرهنگ ها ممنوع است،  در دانشگاههای آمریکایی بحث ها حالت آزادتری دارند.  پادایاچی گفت: “به عنوان مثال، در بسیاری از فرهنگ ها بحث پیرامون مسائل جنسی و جنسیت به اندازۀ آمریکا آزاد نیست.

شبکه سازی: “بسیاری از دانشجویان بین المللی اهمیت شبکه سازی را درک نمی کنند. پادایاچی گفت: “در بسیاری از کشورها صحبت کردن زیاد دربارۀ خودتان و کارهایی که انجام داده اید مؤدبانه تلقی نمی شود، ولی این کار در فرهنگ آمریکایی، بویژه برای شبکه سازی شغلی لازم است. “