این فعالان الهام بخش علیه خشونت بر مبنای جنسیت در خاورمیانه مبارزه می کنند

زنان لبنانی علامت هایی را بر ضد خشونت خانگی در دست دارند. (عکس از آسوشیتدپرس)
فعالان در خاورمیانه علیه خشونت بر مبنای جنسیت مبارزه می کنند. (عکس از آسوشیتدپرس)

فعالان در خاورمیانه علیه خشونت بر مبنای جنسیت در جوامع شان مبارزه می کنند. داستن های الهام بخش آنها را بخوانید و گروه خودتان را برای مبارزه با خشونت بر مبنای جنسیت راه بیاندازید.

غیدا عنانی در لبنان، در سال ۲۰۱۱ مرکز منابع ABAAD برای برابری جنسیتی را به منظور حمایت از توسعه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، از طریق “برابری، توانمندسازی و محافظت از گروه های به حاشیه رانده شده، به ویژه زنان،” راه اندازی کرد. عنانی، از شرکت کنندگان سابق در برنامه رهبری وزارت امور خارجه برای بازدیدکنندگان بین المللی در تدوین قانون خشونت خانگی در لبنان نقش ایفا کرد. افزوده بر این، مرکز ABAAD مدیریت پناهگاه ها برای قربانیان خشونت خانگی در لبنان را بر عهده دارد.

سلیمه اغباریه با قتل های ناموسی زنان و دختران عرب به دست مردان در جامعه خود در شهر لاد، اسرائیل، مخالفت و موضع گیری کرد. اغباریه که یک مددکار اجتماعی است، یک سازمان غیردولتی به نام زنان عرب در کانون را بنیاد نهاد که مفاهیم از پیش تعریف شده نقش های جنسیتی را به چالش می کشد. این سازمان زنان را برای دفاع از حقوق خود در صورت مواجهه با خشونت خانگی تعلیم می دهد و در مدارس برنامه هایی را برای افزایش آگاهی درباره مسائل مربوط به خشونت خانگی ارائه می دهد.

نضال عواده اطمینان حاصل می کند که مرتکبان قتل های ناموسی و خشونت خانگی در سرزمین های فلسطینی برای جنایاتشان مجازات می شوند. عواده که دارای یک مدرک حقوق از دانشگاه بیرزیت می باشد، می داند که طرف های مختلف با همکاری با یکدیگر می توانند علیه خشونت بر مبنای جنسیت مبارزه کنند.  او با مرکز محور برای توانمندسازی و محافظت از زنان و خانواده های فلسطینی، مستقر در بیت لحم همکاری می کند.

انعام عشا در اردن، چهارده ساله بود که مجبور به ازدواج با یکی از بستگانش شد و با خشونت بر مبنای جنسیت روبرو شد. عشا دیرتر طلاق گرفت و در بیروت یک مدرک حقوق کسب کرد. امروزه، او از حقوق زنان و کودکان آسیب پذیر دفاع می کند. عشا که برای سازمان های بین المللی کار می کند، برنامه های آموزشی را درباره مسائل مربوط به خشونت بر مبنای جنسیت به پناهندگان سوری و عراقی ارائه می دهد.

هدیل عبدالعزیز، وکیل و یکی دیگر از شرکت کنندگان سابق در برنامه رهبری وزارت امور خارجه برای بازدیدکنندگان بین المللی، مدیر مرکز عدالت برای کمک های حقوقی در عمان، اردن است. این مرکز به قربانیان خشونت خانگی مشاوره حقوق رایگان ارائه می دهد و یک مرکز کمک های حقوقی را برای نیازمندان و محرومان در عمان اداره می کند. عبدالعزیز گفت در صورت لزوم، این مرکز برای قربانیان خشونت مسکن کوتاه مدت فراهم می کند.

داستان های این فعالان بی باک را با دوستان تان به اشترک گذارید.