اینترنت متعلق به همه است، بگذارید همینطور بماند.

هر روز، در همه جا، مردم از اینترنت استفاده می کنند، بدون اینکه بدانند که این منبع باز و آزاد در معرض خطر است. فکر می کنید اگر کنترل اینترنت منحصراً به دست دولت ها بیافتد، چه می شود؟ فقط دولت ها صدا خواهند داشت. سانسور افزایش، و نوآوری و رشد اقتصادی کاهش خواهند یافت.

اما شما می توانید کاری در این مورد بکنید.  از راه تماس با دولت خود، سیاست گزاران محلی و رسانه ای خبری از یک اینترنت باز حمایت کنید. با ارسال نامه و ایمیل از آنها درخواست حمایت کنید. از تازه ترین رویدادها در این مورد مطلع بمانید و دیدگاه هایتان را در توئیتر و فیس بوک به اشتراک بگذارید.