جان کری، وزیر امور خارجه می گوید، تغییرات آب و هوا یکی از بزرگترین تهدیدهایی است که بشریت اکنون با آن مواجه است و هیچ موافقتنامه ای به تنهایی این تهدید را حذف نخواهد کرد ولی بدون یک موافقتنامه، هیچ کاری به انجام نخواهد رسید.

“انسان ها این مسئله را آفریده اند و انسان ها نیز می توانند آن را حل کنند. راه حل تغییرات آب و هوا، سیاستگذاری در زمینۀ انرژی است.”

کری در کنفرانس سالانه سازمان ملل در مورد تغییرات آب و هوا که در لیما، پرو برگزار شد گفت، تعهداتی که تاکنون از سوی جامعۀ بین المللی سپرده شده از هدف نخستین صندوق آب و هوای سبز برای تأمین ۱٠ میلیارد دلار، شامل ۳ میلیارد دلار از سوی ایالات متحده، فراتر می رود. این صندوق به کشورهایی که بیش از اندازه بار ناشی از تغییرات آب و هوا را به دوش می کشند کمک خواهد کرد تا برای مقابله با تغییرات آب و هوا کارهای بیشتری انجام دهند.

هدف این کنفرانس ده روزه تدوین یک برنامه راهنمایی به منظور اقدام برای یک موافقتنامۀ جهانی در زمینه تغییرات آب و هوا بود تا در گردهمایی سال آینده در پاریس مورد توجه قرار گیرد.

کری افزود: “هر کشوری مسؤلیت دارد سهم خود را ادا کند. و تنها کشورهایی که برای پاسخ دادن به این تهدید به پا می خیزند می توانند به عهده داشتن هرگونه نقش رهبری و مسؤلیت جهانی را ادعا کنند.”

پرزیدنت اوباما در اینباره گفته است، “ما تنها هنگامی می توانیم در مبارزه با تغییرات آب و هوا موفق شویم که همه کشورهای دیگر نیز به این کوشش بپیوندند.”